Da der pt ingen organist er, starter koret op med Gitte og Mette som instruktører indtil der ansættes en organist..

Der er sendt brev til tidligere medlemmer af børnekoret, med opstarts dato og møde datoer.

Nye der har lyst til at synge i kor, er velkommen torsdag d. 17 august Kl. 14.15 - 15.15 og følgende torsdage.

Det foregår på Herrestedgård, hvor der er plads til rigtig mange. Så hver og en er velkommen..

For nærmere oplysninger kan Mette Clausen kontaktes på mail: mfrostc@gmail.com

 

Spirekor

Kom og syng i Spirekor

 

Efter sommerferien begynder Spirekoret ved Toftlund Kirke, og du er inviteret til at komme og synge med. Vi synger om torsdagen klokken 14.15 til 15.00.

 

Hvis du kan lide at synge og synge sammen med andre, så kom og vær med. Vi glæder os til at se dig.

 

Første gang er den 18. august, og vi synger i hver uge, men ikke i skoleferier.

 

Vi begynder med lidt saft og en bolle, og bagefter synger vi. Vi kommer til at lære en masse om, hvordan man varmer stemmen op, og vi synger alle mulige slags sange. Engang imellem er vi med i kirken til særlige gudstjenster. Det bliver festligt.

 

Når du har sunget i Spirekoret i et halvt år, får du mulighed for at synge i Børnekoret, og da begynder du at få lidt løn for at synge.

 

Har du lyst til at være med, så vil jeg gerne have at du melder dig til hos mig.

Jeg har brug for dit navn, klassetrin efter sommerferien, forældres navn og mobilnummer samt e-mail, så jeg kan komme i kontakt med jer.

Jeg plejer at skrive ud til jer hvad vi skal og hvornår, så det er let at følge med i.

 

Jeg vil gerne have en tilmelding senest den 11. august.

 

Mange varme korhilsner fra

Gitte (Kirkesanger) og Lone (Organist)

Mobil 3048 4376

Mail: skovgaard.p@gmail.com