Salmestafetten 29 Sept 2022 var denne gang med Linda Sørensen og Ingelise Jensen

 

 

 

Salmestafetten startede i marts 2007 og er ivrigt blevet givet videre.

Det er gode aftener, der samler mange sangglade mennesker på Herrestedgaard.

 

Tidligere salmestafetholdere:

 

8. marts 2007: Grethe Madsen og Heine Popp

12. april 2007: Erna Holm og Hartvig Dollberg

11. oktober 2007: Nikolaj Hansen og Anne Marie Nielsen

1. februar 2008: Viggo Stidsen og Ole Østvig Nissen

3. april 2008:Inger Madsen og Birgitte Lautrup-Nielsen.

23 oktober 2008 Lis Mikkelsen og Christian Christiansen

26. februar 2009: Birgit Madsen og Hugø Thøfner

23. april 2009: Jensine Schmidt og Andreas Andresen

29. oktober 2009: Anni Huusmann og Mogens Frei

18. marts 2010: Esther Lautrup-Jessen og Ruth Iversen

30. september 2010: Mette Nissen og Hans Jørgen Clausen

24. marts 2011: Kirsten Sønderby og Christian Iver Petersen

29. september 2011: Birgit Nørgaard og Kirsten Sørensen

8. marts 2012: Kirsten Granlie og Børge Hansen  (5 års jubilæum for stafetten)

27. september 2012: Grete Kjeldsen og Jes Jessen

7. marts 2013: Ingeborg Asmussen og Ejner Iversen

12. september 2013: Anne Berit Holm og Britta Heick Hansen

6. marts 2014: Inger Holm og Dorthe Holm Mørk & Inger Madsen

18. september 2014: Hanne Mors og Carl Christian Madsen

12. marts 2015: Esther Christiansen og Niels Juel Lauridsen

17. september 2015: Hugo Vermond Nielsen og Hugo Thøfner

7. april 2016: Mette Clausen og Mathias Andresen

15 september 2016: Elisabeth Gaarde og  Holger Hansen

27 april 2017: Thea Lauridsen og Jes Iver Schmidt

21 sept. 2017. Mogens Lorenzen og Else Marie Sønderup Tarp

19 April 2018          Inger Skøtt og Alf Petersen

20 Sept. 2018  Emjmy Gram Kristensen og FDF Seniorer

4 April 2019     Hanne Pedersen og Astrid Melchardt.

19 Sept. 2019.  Meta Hissel og Carsten Juelsgaard Madsen

21 April 2022  Dorthe Thorgaard og Louise Dam Eckardt Jensen.

29 sept. 2022 Ingelise Jensen og Linda Sørensen

 

Salmer, der er sunget ved salmestafetaftenerne:  

Tallet i () angiver, hvor mange gange salmen er blevet anvendt.

2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære (2)

3: Lovsynger, Herren, min mund (3)

4: Giv mig, Gud, en salmetunge (3)

7: Herre Gud! Dit dyre navn og ære (4)

10: Alt, hvad som fuglevinger fik

11: Nu takker alle Gud (3)

12: Min sjæl du herren love

13: Måne og sol  (3)

14: Tænk at livet koster livet (6)

15: Op, al den ting, som Gud har gjort  (12)

17: Almægtige og kære Gud (2)

20: Jeg ser dit kunstværk, store Gud

26: Nærmere Gud, til dig (6)

28: De dybeste lag i mit hjerte

29: Spænd over os dit himmelsejl  (6)

31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud (4)

33: Han, som har hjulpet hidindtil  (2)

36: Befal du dine veje (4)

41: Lille Guds barn, hvad skader dig (3)

46: Sorrig og glæde de vandre til hobe (4)

49: Ingen er så tryg i fare (6)

50: Under dine vingers skygge (2)

51: Jeg er i Herrens hænder  (2)

52: Du, Herre Krist (3)

54: Hvad mener I om Kristus

62:Jesus et eneste

67: Jeg så ham som barn  (2)

68: Se, hvilket menneske (4)

69: Du fødtes på jord  (2)

70: Du kom til vor runde jord  (9)

71: Nu kom der bud fra englekor

78: Blomstre som en rosengård

80: Tak og ære være Gud (2)

84: Gør døren høj

86: Hvorledes skal jeg møde

87: Det første lys er Ordet, talt af Gud  (2)

98: Det var ikke en nat som de andre (4)

103: Barn Jesus i en krybbe lå

108: Lovet være du jesus krist

114: Hjerte, løft din glædes vinger (2)

115: Lad det klinge sødt i sky

117: En rose så jeg skyde

119: Julen har bragt velsignet bud

121: Dejlig er jorden (10)

122: Den yndigste rose er funden  (3)

123, vers 7: Lad  verden ej med al sin magt

125: Mit hjerte altid vanker (2)

129: Julebudet til dem, der bygge (2)

136: Dejlig er den himmel blå (2)

138: De hellig tre konger så hjertensglad

147: Der sad en fisker så tankefuld  (3)

157: Betesdasøjlernes buegange

163: Fuglen har rede og ræven har grav (2)

172: Se, vi går op til Jerusalem

192: Hil dig, frelser og forsoner  (5) 2 forsk. melodier

197:Min gud, min gud

217: Min Jesus, lad mit hjerte få (3)

223: Herren af søvne

234: Som forårssolen morgenrød (2)

236: Påskeblomst! hvad vil du her (8)

238: Det er så sandt at ingen så  (2)

240: Dig være ære (2)

241: Tag det sorte kors

260: Du satte dig selv i de nederstes sted  (4)

266: Mægtigste Kriste  (2)

274: Rejs op dit hoved

276: Dommer over levende og døde

285: Hør himmelsus i tredje time

289: Nu bede vi den Helligånd (2)

290: I al sin glans nu stråler solen  (4)

291: Du, som går ud fra den levende Gud

302: Gud Helligånd! o kom

313: Kom regn af det høje

321: O kristelighed!  (4)

323: Kirken, den er et gammelt hus

330: Du, som ud af intet skabte   (3)

331: Uberørt af byens travlhed (9)

335: Flammerne er mange

336: Vor gud han er så ast n borg

352: Herrens kirke er på jord

356: Almagts Gud, velsignet vær (2)

361: Din rigssag, Jesus, være skal  (3)

367: Vi rækker vore hænder frem  (2)

368: Vintræ og grene og frugt hører sammen

369: Du, som gir os liv og gør os glade  (7)

370: Menneske, din egen magt (6)

373: Herre jeg vil

380: Op dog Zion, ser du ej.

386: Udrundne de gamle dage

392: Himlene, Herre, fortælle din ære

400: Så vældigt det mødte os først i vor dåb

402: Den signede dag (3)

403: Denne er dagen, som Herren har gjort (2)

408: Nu ringer alle klokker mod sky  (3)

413: Vi kommer Herre, til dig ind

414: Den mægtige finder vi ikke (2)

428: Fader tak for liv

441: Alle mine kilder  (2)

448: Fyldt af glæde over livets under  (8)

470: Lad os bryde brødet

473: Dit minde skal, o Jesus stå

476: Kornet, som dør i jorden

478: Vi kommer til din kirke, Gud

479: Han, som på jorden bejler

484: Du som vejen er og livet

487: Nu fryde sig hver kristen mand

494: Kærlighed fra Gud

514: Guds søn har gjort

522: Nåden er din dagligdag (3)

541: Vær du mig nær  (2)

552: Nu har du taget fra os (5)

556: I Himlen, i himlen

557: Her vil ties, her vil bies (4)

561: Jeg kender et land

567: Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim

569: Ja, engang mine øjne skal se Kongen i hans pragt

571: Den store, hvide flok vi se (2)

574: For alle helgen, som i Kristi tro

588: Herre, gør mit liv til bøn

611: Så tag mig da ved hånden

612: Den store mester kommer (2)

613: Herre, du vandrer forsoningens vej (2)

614: Far verden,  far vel

633: Har hånd du lagt på Herrens plov  (3)

634: Du ved det nok (2)

645: Stille er min sjæl til Gud

658: Når jeg er træt og trist (2)

664: Frelseren er mig en hyrde god

667: Skulle jeg dog være bange

674: Sov sødt, barnlille

675: Gud, vi er i gode hænder  (2)

677: Nu glæd dig i Herren, mit hjerte

678: Guds fred er glæden i dit sind

698: Kain, hvor er din bror?

700: Jeg ved en blomst så favr og fin

703: Det er så yndigt at følges ad (4)

704: Jert hus skal I bygge

706: I blev skabt som mand og kvinde

710: Kærlighed til fædrelandet (2)

712: Vær velkommen, Herrens år (nytår) (2)

716: Guds godhed vil vi prise

717: I går  var hveden moden

720: Som året går (2)

721: Frydeligt med jubelkor

722: Nu blomstertiden kommer (2)

724: Solen stråler over vang

725: Det dufter lysegrønt af græs (10)

726: Gak ud, min sjæl, betragt med flid (5)

727: Gud, du fra dine de herlige højeloftssale

728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord  (7)

729: Nu falmer skoven (9)

730: Vi pløjed og vi så?de (5)

731: Nu står der skum på bølgetop  (2)

732: Dybt hælder året i sin gang (2)

733: Skyerne gråne og løvet falder  (2)

736: Den mørke nat forgangen er (2)

739: Rind nu op i Jesu navn

743: Nu rinder solen op (4)

745: Vågn op og slå på dine strenge (5)

747: Lysets engel går med glans  (7)

748: Nu vågner alle Guds fugle små

749: I østen stiger solen op (6)

750: Nu titte til hinanden  (8)

751: Gud ske tak og lov.

752:Morgenstund har guld i mund (6)

753: Gud, du som lyset og dagen oplod

754: Se, nu stiger solen  (10)

759: Nu hviler mark og enge  (4)

761: Den klare sol går ned

762: Hvilestunden er i vente (2)

769: Sig månen langsomt hæver  (3)

770: Jeg er træt og går til ro (6)

771: Dagen går med raske fjed

772: Til vor lille gerning ud

773: Bliv hos os når dagen hælder

775: Der står et slot i vesterled (6)

778: Fred hviler over land og by (8)

779: Lyksalig, lyksalig

781: Nu skrider dagen under

783: Kirkeklokke! mellem ædle malme (4)

784: Altid frejdig,når du går (6)

785: Tunge mørke natteskyer

786: Nu går solen sin vej (9)

787: Du, som har tændt millioner af stjerner  (10)

789: Nu lukker sig mit øje  (2)

805: Når æbletræets hvide gren

809: Du lagde i det mindste frø.

813:  Solen begynder at gløde

864: Pilgrimssangen

869: To gyldne sommerfugle

892: Troen er ikke en klippe.

 

I alle de rige og lande

Det lysner over agres felt.

Steen Kaalø:Gud gir os livet

Lydia Lithell: Jeg har hørt om en tad

Siggurd Barret:  Vi skal ses igen

Dansens Herre

Jeg er så glad for min cykel

Solen er så rød mor

Han kom fra det høje

Steen Kaalø. Nu synger lærken i det blå.

 

 

89 Er lyset for de lærde kun

102 Højskolesangbog:  Jeg ved en lærkerede

113  Højskolesangbog:  Du skal plante et træ

141 Højskolesangbog :    Livstræets Krone

217 Højskolesangbog:  Der er noget i luften

218 Højskolesangbogen:  Giv os lyset tilbage.

265 Højskolesangbog:  Velkommen lærkelill

324 Højskolesangbogen: Det er idag et vejr

327 Højskolesangbog:  Nu er dagen fuld af sang

339 Højskolesangbog:  Vi pløjed og vi såed

347 Højskolesangbog:  Der er et yndigt land

355 Højskolesangbogen:  Septembers himmel er så blå.

356 Højskolesangbogen I Danmark er jeg født

368 Højskolesangbogen: Jeg vil male dagen blå

373 Højskolesangbog: For en fremmed barskt og fattigt

438 Højskolesangbogen  Min Maria

383 Højskolesangbogen: Farvernes landskab

453 Højskolesangbog:  Du kom med alt det der var dig.

...   Højskolesangbogen. Nu er er jord ofg himmel stille