Vielse

 

Brylluppet er en af livets store fester, som for manges vedkommende foregår i kirken.

 

Brylluppet i kirken minder i sin opbygning om en gudstjeneste, fordi der er bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen.

 

I kan blive gift i Folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

 

Det skal I huske

 

Inden I kan blive viet i kirken, er der nogle praktiske forberedelser. Her er en liste over de ting, som skal gøres:

 

Aftal bryllup:

  • I skal aftale tidspunktet for jeres bryllup med  af sognepræsten, Joan Arnbjarnadóttir, tlf 40170805, mail JOAR@km.dk Peter Boyschau, tlf. 30123681, mail PBO@km.dk.

  • I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til præsten, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken.

 

Prøvelsesattest:

  • Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til sognepræsten. For at få prøvelsesattesten skal I udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at blive gift.

  • Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

 

Nyt navn

  • Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv søge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring.

 

Vidner:

  • Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. Mail vidnerne til Pbo@km.dk

 

  • Mange forstiller sig, at et kirkebryllup kræver meget planlægning, stor fest og fint bryllupstøj o.s.v. Men til et bryllup i Folkekirken er der ingen dresscode eller krav om mange gæster. I kan altså sagtens aftale bryllup med kort varsel og blive gift i hverdagstøjet. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.

 

Samtale med præsten:

  • Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her aftaler I blandt andet salmerne til jeres bryllup.