Legat takster Toftlund Kirke 2023

Takster årlig betaling incl moms Toftlund og Tirslund 2023

Betaling for gravstedet Gravstedsret  Gravkastning    
Kistegrav 1 fredningsperiode 740 2973
Barnekistegrav under 15 år 740 1489
Urnegrav 1 fredningsperiode 740 368
Fælles urnegrav anonym 740 368
+ Obligatorisk vedligehold 2768  
Ikke medlemmer af folkekirken    
Betaling for gravstedet Gravstedsret Gravkastning
Kistegrav 1 fredningsperiode 8482 4316
Barnekistegrav under 15 år 5452 2215
Urnegrav 1 fredningsperiode 8482 368
Fællesurnegrav Anonym 8482 368
+ Obligatorisk vedligehold 2768  
Ren og vedligeholdelse   Årlig regning
2 Gravpladser   1248
4 Gravpladser   1620
Grandækning    
2 gravpladser   771
4 Gravpladser   1449
Pyntning pr stk   352
Blomster    
2 Gravpladser   477
4 Gravpladser   854
Alternativt blomster pr. stk.   13,35
administrationsgebyr   +76
Urnegravsteder 10 års fredning    
Ren og vedligehold   553
Grandækning   442
Blomster   260
Alternativt blomster pr stk.   13,35
+Administration   76
Plade i Plæne  Medlemmer Ikke medlemmer
Enkelt gravsted+ Gravkastning 740 Kr+2973 Kr 8482 Kr+4316 Kr
     
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted 11486 Kr 111486 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse Urnegravsted 4594 Kr 4594 Kr
     
Urnegravsted
740 Kr + 368 Kr

 8482 Kr + 368 Kr