Toftlund Kirkegårdskontor.

Melvang 9

6520  Toftlund

 

 

Mail: Toftlundkirke@outlook.dk

 

Træffes mandag til fredag    Kl 11.00 ?  12.00  på tlf. 74 83 12 57.

Mobilpay 873959

 

 

Vi er glade for at må arbejde ude i den frie natur. Men husk og passe på os          Hold AFSTAND  tak.

 

 

 

 

 

 

                           Kirkegårdsleder: Jes Jessen                                        

                           mob: 60180100

 

 

 

 

 

Kirkegårdens areal udgør ca 3 hektar. Der udover råder menighedsrådet over 1,5 hektar i forbindelse med Herrestedgård. Der er på kirkegården pt. ca 1200 gravsteder eller i alt ca. 3500 gravpladser. Kirkegårdens personale står for vedligehold og renhold af ca 70% af gravstederne. Der plantes hvert år ca 3500 stedmoderplanter og ca 3500 isbegonier. Derudover grandækkes ca 530 gravsteder.

Der er på grund af ændrede kistemål, udarbejdet et nyt kirkegårdskort. Det betyder, at nogle gravsteder i fremtiden vil være omfattet af reguleringer i henhold til kirkegårdskortet. I praksis betyder det, at nogle 4 personers gravsteder ændres til 2 personer, og at nogle 4 personer gravsteder bliver større. 

Husk ved adresseændring, er det en stor hjælp hvis det meddeles kirkegårdskontoret.  

 

 

 

I forbindelse med udskiftning af udgåede gravstedshække, er der etableret granit forkanter på et par gange, hvor flest planter var gået ud.

Menighedsrådet har bestemt, at der med tiden skal være granitforkanter på det meste af kirkegården.

 

Gravstedstyper

 

På kirkegården tilstræbes det, at flest mulige ønsker tilgodeses i forbindelse med valg af gravsted. Der findes på Kirkegården følgende gravstedsformer:

 

Almindelige gravsteder: 1, 2, 3, 4 ell. flere kiste gravpladser.

Der er mulighed for at sætte kister ned, alt efter hvor mange gravpladser der er i gravstedet. Derudover kan der være mulighed for at sætte urner ned i gravstedet.  Fredningsperiode kister 25 år, og urner 10 år.

 

Urnegravsted: Der kan sættes indtil 4 urner ned.

I et urnegravsted er der mulighed for at sætte ind til 4 urner ned. Typisk sættes der kun 2 ned på et urnegravsted. Gravmindet må maks være 60 cm. højt. Fredningsperioden er 10 år.

 

Anonym: Mulighed for urnenedsættelse og kistebegravelse.

I den anonyme afdeling er der ikke mulighed for at sætte gravminde. Man må gerne sætte blomster ved korset. Det er obligatorisk, at der tegnes legat på vedligeholdelde i fredningsperioden. Fredningsperioden er for urner 10 år og 25 år for kister.

 

I Plæne med plade: Mulighed for urnenedsættelse og kistebegravelse.

Der kan sættes 2 urner, eller 1 kiste ned i et gravsted. Ønskes der mulighed for 2 kister ved siden af hinanden må der købes 2 gravsteder når den første kiste skal ned. Der er fast mål på 63 x 42 cm på den plade der anvendes, og der må ikke anvendes løse bogstaver. Stenen må ikke pyntes med ting der rager over pladens overflade. Det er obligatorisk at der tegnes legat på vedligeholdelse.  Fredningsperioden er for urner 10 år, og kister 25 år.

 

Børnegrave: Mulighed for urnenedsættelse og kistebegravelse.

Kirkegården har børnegravsteder, hvor der kan sættes urner eller kister ned. Det er gravsteder på størrelse med urnegravstederne i urnehaven. Der er mulighed for at sætte 2 urner ned i et gravsted. Fredningsperioden udgør for kister og urner 10 år.

 

Forlænget fredningsperiode:

Anvendes zinkkister, egetræskister eller urner af andet materiale som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningsperioden anvendes dobbelt fredningsperiode. 

 

Ydelser

Ønskes der bestilt ydelser på Toftlund Kirkegård kan nedenstående aftalekontrak bruges. Da pasningsaftaler skal foreligge på skrift, kan den udfyldes og sendes til kirkegårdskontoret.

Aftalekontrakt

 

Nyt fra Kirkegården

 

Der kommer forårsblomster mandag d. 28 marts