Arrild Kirke
 

 

Oprindelse

Det første man hører om Arrild kirke er som ejendom og indtægtskilde for præsterne i Ribe i 1282. Kirken er formentligt indviet til Jomfru Maria.

Kirkens kor og skib er i romansk byggestil og tårnet sengotisk. De bærende bjælker i loftet er fra midten af 1300 tallet. Kirkens tårn nedbrændte i 1783 og blev derefter genopbygget. Ved denne lejlighed ombyggede man tårnrummet til våbenhus. Et tidligere våbenhus på nordsiden er nedrevet.
 

 

Indbo

De smukke dekoreringer af loftbjælkerne og bræddeloftet blev i starten af 1700 tallet skænket af ridefogeden i Hviding og Rangstrup herreder, Detlef Avtsen, som var bosiddende i Roost. Familien Avtsen/Outzen fra Roost var meget gavmilde mod Arrild kirke og bekostede flere udsmykninger og forbedringer på kirkens indretning og inventar gennem 1700 tallet, hvilket endog er tydeligt skrevet på de skænkede ting.
 

 

De 12 apostle

I 1719 blev pulpituret etableret og siden i 1747 stafferet. Stafferingerne forestiller de 12 apostle. Stoleværket på kirkebænkene blev i 1722 restaureret og de første stolerækker har bevaret deres barokdøre med fyldninger.

Siden har kirken gennemgået flere restaureringer, hvoraf den seneste var i 1941 med en gennemgribende restaurering af kirkens inventar. Her blev ældre farvelag genfundet og udbedret på kirkens tavler, kirkebænkene blev fornyet, samt gulvet i kor, midtergang og under bænkene. På kirkens pulpitur er nogle af de oprindelige kirkebænke bevaret.
 

 

Alter og altertavle

Alteret er en udbygning af det oprindelige alter i munkesten, som er gjort større. Maleriet på alterbordets forside er sengotisk fra 1475 og forestiller Kristus som verdens dommer, placeret mellem Maria og Johannes. Altertavlen, der domineres af rødt og guld, er en sengotisk skabstavle med en Golgatha-scene som midte. Fløjene i skabet har figurer, der forestiller apostene i vilkårlig rækkefølge. Flere af figurerne er uden de atributter, der giver deres kendetegn, ligesom flere af figurerne er fornyet gennem tiderne.
 


 

 I 1716 blev altertavlen forgyldt og udvidet med ovalfelter, hvori der ses mindre malerier af Getsemane og Opstandelsen. I samme år blev to døre indsat på hver side af alteret til adskillelse af rummet bag alteret, sandsynligvis for at etablere et præsteværelse.

Bag dette panel til venstre for alteret, findes resterne af en skriftestol. På højre side af alteret, bag panelet, findes den fine gamle gotiske degnestol.
 

 

Mariatavlen

Kirken har endnu en altertavle, en såkaldt sidealtertavle, der ligesom altertavlen er en skabstavle, der kan åbnes og lukkes. Altertavlen viser Maria med barnet, stående på en halvmåne. Tavlen er fra ca. samme periode som altertavlen. På lågernes yderside findes malerier, der forestiller skt. Mikael og Skt. Laurentius på den ene side og Maria Magdalene og en abbed på den anden side.
 

 

Prædikestol

Prædikestolen stammer fra 1600'erne og er en såkaldt Tøndertype i renæssancestil. Stolen har 6 felter: Bebudelsen, Jesu fødsel (hvor Josef vender ryggen til barnet), Jesu dåb, Korsfæstelsen, Opstandelsen og Himmelfarten. Opgangen til stolen fra 1700-1716 synes at indikere, at prædikestolen har stået et andet sted i kirken. Stolen har citat fra Joh. 12 på latin.
 

 

Øvrigt inventar

Døbefonten i sandsten er indkøbt i 1730. Fontelåget i træ er kegleformet og fra samme periode som tavlerne. Der er endvidere en middelalderlig kirkekiste i egetræ omvundet med tykke jernbånd. Kirkeklokkerne blev ligeledes indkøbt i 1730. I 1825, blev den lille klokke omstøbt for at forbedre klangen. I 1917, under d. 1. verdenskrig, blev klokkerne beslaglagt af tyskerne, men undgik heldigvis at blive smeltet om. Klokkerne kom tilbage til Arrild kirketårn i 1919.

 


Orgelet

Kirkens orgel, som befinder sig på pulpituret, er fra 1982 og bygget af Marcussen & søn med 6 stemmer.

Disposition:

Gedakt 8'

Principal 4'

Rørfløjte 8'

Oktav 4'

Gemshorn 2'

Mixtur II-III

Subbas 16'