Legat takster Toftlund Kirke

Takster årlig betaling Toftlund og Tirslund

Betaling for gravstedet Gravstedsret  Gravkastning    
Kistegrav 1 fredningsperiode 667 2679
Barnekistegrav under 15 år 667 1342
Urnegrav 1 fredningsperiode 667 331
Fælles urnegrav anonym 667 331
+ Obligatorisk vedligehold 2494  
Ikke medlemmer af folkekirken    
Betaling for gravstedet Gravstedsret Gravkastning
Kistegrav 1 fredningsperiode 7643 3889
Barnekistegrav under 15 år 4913 1996
Urnegrav 1 fredningsperiode 7643 331
Fællesurnegrav Anonym 7643 331
+ Obligatorisk vedligehold 2494  
Ren og vedligeholdelse   Årlig regning
2 Gravpladser   1125
4 Gravpladser   1460
Grandækning    
2 gravpladser   695
4 Gravpladser   1306
Pyntning pr stk   398
Blomster    
2 Gravpladser   430
4 Gravpladser   759
Alternativt blomster pr. stk.   12,06
administrationsgebyr   +69
Urnegravsteder 10 års fredning    
Ren og vedligehold   500
Grandækning   398
Blomster   255
Alternativt blomster pr stk.   12,06
+Administration   69
Plade i Plæne  Medlemmer Ikke medlemmer
Enkelt gravsted+ Gravkastning 667 Kr+2679 Kr 7643 Kr+3889 Kr
Urnegravsted 667 Kr + 331 Kr 7643 Kr + 331 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted 10349 Kr 10349 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse Urnegravsted 4140 Kr 4140 Kr