Nyheder

 

2 Pinsedag blev der traditionen tro holdt friluftsgudstjeneste. I år foregik det i Arrild i præstegårdshaven. Der var pæn tilslutning. Præsterne Caspar, Peter og Joan stod for gudstjenesten, hvor Joan holdt dagens prædieken.

Aksen Krogslund Olesen havde engageret en kvintet der stod for dagens musikalske indslag. De kaldte det selv sigøjnerjazz. De evnede dog også at spille til salmerne.

Med det rigtigt fine solskinsvejr blev det en dejlig eftermiddag der sluttede med et overdådigt kaffebord som FDFérne fra Arrild stod for som de plejer.

 

 

 

På orienteringsmødet blev der orienteret om arbejdet i menighedsrådet. Først af formanden Dorthe Thorgaard, der gav en fyldig beretning om den seneste periodes mest betydningsfulde projekter, og det må siges at der har været nogle stykker.

Derefter blev der orienteret af formændene fra de forskellige udvalg

Derudover var der indlæg omkring ændringer på Tirslund Kiekegård. Ligesom Joan fortalte om de forskellige tind der foregik i kirkerne, og hvad hun måske drømte lidt om i fremtiden.

Aftenen sluttede af med, at Christian Iver Petersen orienterede lidt om reglerne for opstillin til menighedsrådsvalget til eftråret, hvor der gerne d. 17 september slulle kunne opstilles en liste me 7 medlemmer fra Toftlund Sogn og 2 medlemmer fra Tirslund Sogn.

 

 

 

 

Kære dig som går på 4. årgang!
Har du lyst til et kort forløb som minikonfirmand? Så læs med😊 
 
D. 7. maj starter endnu et forløb op for jer, som ikke fik tilbuddet sidste år. 
 
Vi skal arbejde med temaet fællesskab og meditation. Det gør vi med sang, fortælling, lege og andre sjove aktiviteter. Som afslutning på vores lille konfirmandforløb, holder kirken en meditationsgudstjeneste for børn med efterfølgende hotdogs til spisning. 
 
Mødedatoer: 7, 14, 21 maj og d. 4. juni kl. 14.15 - 16.15. Vi mødes altid inde i kirken.
 
Meditationsgudstjeneste for børn ligger d. 11. juni kl. 16.00 med efterfølgende spisning på Herrestedgård. Vi skal have hotdogs!    
 
Tilmeld: sms til Joan på telefon 40170805 senest d. 5. maj!

 

 

Ved Maria bebudelsesgudstjenesten medvirkede kirkekoret for første gang efter genstarten med vores nye organist Olga Tabakova.

De sang et par sange, og det lød endda rigtigt flot. De fik også fortjent bifald efter gudstjenesten.

Flotte ser de jo også ud når man kigger på billedet.

                          Minikonfirmandundervisning

 

Vil du gå til minikonfirmand efter vinterferien? – Så læs med her 😊
D. 20. februar starter minikonfirmand i Toftlund Kirke. Minikonfirmand er for dig som går i 3. klasse og som har lyst til at lære mere om kirken og det med Gud.
Vi mødes fem gange til undervisning lige efter skole den: 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3.
Den 1. april holder vi familiegudstjeneste kl. 10.00 i kirken, hvor det er jer, minikonfirmanderne, som står for gudstjenesten sammen med Joan og Olga. Det bliver vildt godt og vi GLÆDER os!
Det praktiske:
1. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning. Derfor bedes I tilmelde jeres børn ved at sende Joan en sms med navn på barn og klassetrin på tlf. 40 17 08 05.
2. SU! Den 9. februar.
3. Joan (præst) og Olga (organist) henter børnene i skolen når de får fri kl. 14.00, så går vi hen på Herrestedgård eller i kirken. Vi afslutter kl. 16.00, her skal børnene hentes af forældrene eller selv gå hjem.
Hvis man hører til dem som går til håndbold kl. 16.00 i hallen, er det fint, hvis man smutter lidt før, så man kan nå begge dele 😉

 

For nylig havde kirken besøg af en flok søde FDF'ere der var ved at tage kirkemærke. De var i tårnet og rundt i kirken, hvor Joan fortalte dem om kirken.

Hyggeligt med sådant et besøg.

 

 

7 December var der Juleandagt i Tirslund Kirke. I forbindelse med andagten var der Luciaoptog i kirken. Og efter andagten sang kirkekorene en sang.

Edfter andagten var der fælles kaffebord i forsamlingshuset.

Efter kaffen havde man fået  Anni Husmann til at berette opm sit liv og opvækst. der var præget af 2 verdenskrig. Hun havde været med inden for mange foreninger i området, havekreds, lokalhistorisk forening, menighedsråd og flere andre ting.

En rigtig hyggelig aften, som det plejer at være.

Traditiopnen tro har dagplejere og børnehaver været i kirke til julegudstjenester. Det er altid glædeligt, at de har lyst til at komme. I år var de nok lidt mere spændte, da det var første gang

Joan stod for julegudstjenesterne. Det gjorde hun dog rigtigt fint, og alle havde vi nogle gode oplevelser i kirken.

 

 

 

23 November indledte Lene Siel hendes sæson med julekoncerter.

NørreRangstrup Y Mens Klub havde været så heldige at kunne booke hende til en koncert i Toftlund Kirke.

Det blev en flot koncert med stor tilslutning. Lene Siel, accompagneret af en på flygel og en på Violin sang et bredt udsnit af populære julesange. 

Det blev en vellykket aften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toftlund kirkes voksenkor er startet op igen, med vorets nye organist Olga som korleder.

Vi har korprøve (øver) torsdag aften fra Kl. 19.30 til 21.30 (med en lille pause midtvejs)

Vi er for tiden 11 sangere og nye er meget velkomne.

Vi medvirker i Tirslund kirke torsdag d. 7 dec. og i Toftlund kirke torsdag d. 17 dec.

Nærmere oplysning kan fåes ved Grethe Madsen 61782176

 


 

 

 

Sidste søndag i oktober blev der holdt BUSK gudstjeneste. BUSK står for børn, unge, sogn og kirke. Altså var det en rigtig børne-ungdomsgudstjeneste.

Der var da også en del børn, men der kunne sagtens have været flere. Joan holdt en god og letforståelig gudstjeneste.

Efter gudstjenesten var der kage og sodavand på Herrestedgård.

 

 

Husk Høstgudstjenesten søndag d. 24 sept 10,30.

Der er endnu god plads ved høstfrokosten, tilmelding til Brtitta britta.holger@toftlund.net eller sms 61782978

Børnekoret deltager

 

 

 

 

 

20 August blev Joan Arnbjarnadóttir indsat som sognepræst i Toftlund-Tirslund:Arrild Pastorat.

Det var en talrig menighed der tog imod Joan Arnbjarnadóttir som sognnepræst i Pastoratet.

Der var 3 gudstjenester, og en Brunch det ene sted med efterfølgende kaffe ved de 2 andre kirker.

Af billedet under fremgår det, at der deltog 4 præster ved indsættelsen, idet vores tidligere sognepræst Marianne Zeutchen og Provst for Tønder Provsti,

Christina Rygaard Kristiansen deltog, ud over vores egne præster Joan arnbjarnadóttir og Peter Boyshau

 

 

 

Der var rigtig god tilslutning da "Kom og syng med " indledtes med en ny sæson her i August måned.

Gitte og Ruth sang og spillede. Og det var som altid en hyggelig formiddag.

 

 

 

Mit navn er Joan Arnbjarnadóttir og jeg tiltræder embedet i Toftlund-Arrild-Tirslund pr. 1. august. Jeg er selv fra Færøerne og har taget min uddannelse i København. De sidste 1,5 år, har jeg virket som sognepræst i Holbøl Sogn, hvortil jeg også blev ordineret i februar 2022.

Jeg flytter til Toftlund sammen med min datter Edith, som glæder sig til at begynde i første klasse efter sommerferien. Selv glæder jeg mig til at komme i gang. Der er mange nye mennesker i sognene, som jeg ser frem til at møde og ikke mindst tre kirker som jeg skal lære at kende. Konfirmanderne står også lige for døren, så de kommer til at fylde en del fra start af. Det ser jeg meget frem til. I det hele taget glæder jeg mig til at blive en del af sognet og menighedsrådene, som er åbne og fulde af idéer til, hvordan vi som kirke kommer hinanden ved. Så lige nu kan der passende siges, at jeg/vi lever i forventningens glæde.

 

 

 

2 Pinsedag blev der traditionen tro holdt friluftsgudstjeneste for sogne fra det gamle Nr Rangstrup kommune. I år var det i Toftlund.

Der var flot musikalsk ledsagelse til salmerne og Provst Christina Rygaard Kristiansen der stod for dagens prædieken.

Efter gudfstjenesten solgte FDFérne fra Arrild kaffe og kage.

Efter Gudstjenesten sluttede personalet fra kirkerne af med hyggeligt samvær med krolf og grill.

Præst søges

 

 

 

 

 

Museums dag

 

Søndag d. 23 april var der museums dag i Toftlund.

 

Det er Sønderjyllands museum der hvert år holder en sådan dag. Og i år var turen kommet til Toftlund, hvor turen startede både inden for og udenfor Toftlund Kirke, hvor der der blev fortalt om byggestil og sagn fra kirken blev bygget. Der blev også fortalt om gravhøjene vest for kirken. Udenfor kirkegården blev der fortalt om tidlige bosættelser, både fra vikingetiden og bronzealderen.

Fra kirken gik turen til Kongehøjen, Fiskebækken og Bunkeren ved fjernvarmeværket.

 

 

 

 

Torsdag i ugen inden Påske, var Indskolingen og høllevangsskolen til påske gudstjenester. Peter Boyschau fortalte om de flotte tegninger der prydede kirke. Og som Indskolingen kunne være stolte af.

Høllevangsskolen havde også tegnet, men det var ligt hemmeligt, idet de var sendt til præsten. Peter fik dog fortalt en spændende historie ud fra disse tegninger også..

 

 

 

 

 

3 Klasserne fra Toftlund skole har lavet tegninger fra bibelhistorien omkring Påsken.

Tegningerne kan ses i Toftlund Kirke påsken over.

Folkekirkens Nødhjælp

12 Marts blev der i Toftlund Sogn samlet 13500 Kr ind til nødlidende. På landsplan blev det til 11 millioner i alt.

Indsamlerne blev vel modtaget, og det er bestemt, at der også samles ind i 2024 også.

Læger uden Grænser

 

15 marts blev der holdt sogneaften på Herrestedgård.

Det blev en forrygende aften, hvor Kjeld Kromann, der som tidligere udsendt for Læger uden grænser redegjorde på fornemmeste vis, om deres formål og den måde de var organiserede på.  Kjeld var trådt til i stedet for Stine Bloch Jensen der var blevet forhindret.

I løbet af foredraget fik man indblik i hvordan det var at begå sig i krigsområder. Hvordan de blev trænet til specielle situationer,

Kjeld havde været udsendt 6 gange, dog ikke til Ukraine som aftenen skulle have handlet om. Han fortalte dog om hvordan de kunne hjælpe dernede, og at de som upartiske også oppererede i Rusland

Han fortalte også om hvordan det var at komme hjem igen. Der var ting man lærte om sig selv, som man ikke vidste på forhånd var en konsekvens af at være udsendt.

 

 

 

Vi søger en ny præst

Vi søger stadig. Nærmere om Stillingen kan oplyses ved formanden.

Se hele stillingsopslaget

 

 

 

Søndag d. 29 januar var der nytårsparade. Samtidig var det Mariannes sidste gudstjeneste i sognet.

Det blev en festlig familiegudstjeneste med faner  og en fyldt kirke. Både FDF'ere og DDS'ere var repræsenteret, sammen med en stor flok fra menigheden der ville benytte lejligheden til,at sige farvel til Marianne.

Efter gudstjenesten var der hotdogs til alle, hviket blev et tilløbsstykke, og betød at det efterfølgende kaffebort trak lidt ud.

Efter kaffen,, med drømmekage og lagkager, var der takketaler oglidt fællessang.

En rigtig hyggelig og fin afsked med Marianne, og hun ønskes nu alt mulig lykke og held med hendes fremtidige virke.

 

 

 

SØNDAG DEN 29. JANUAR 2023 KLOKKEN 10.30

Afskedsgudstjeneste og Nytårsparade

Toftlund Kirke
 
 
Denne søndag siger vi farvel til sognepræst Marianne Holm Zeuthen og holder samtidig nytårsparade.
Alle er velkomne. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et arrangement på Herrestedgaard
 
 
 
.

1 Søndag i det nye kirkeår, som også er den første søndag i Advent, var der deltagelse af kirkens ungdomskor ved gudstjenesten, som Marianne Zeuthen stod for.

Og efter gudstjenesten serveres der traditionen tro æbleskiver og gløgg på Herrestedgård efter gudstjenesten.

 

 

 

I en kælder sort som kul

 

Der var overskriften på et foredrag som Jens Chr Meldgaard holdt 3/Nov. på Herrestedgård.

Foredragsholderen fortalte om depression og om hvordan han levede med depession. Han havde oplevet 3 depressioner, og fortalte om hvordan de havde påvirket hans hverdag. Han havde i kraft sin stilling som forstander på en efterskole, kunnet skjule sygdommen for sine omgivelser. og havde ikke været nød til atmelde sig syg pga sygdommen. Netop sygdom gjorde han meget ud af at kalde depression, idet han mente at det var vigtigt at komme i behandling, som i hans tilfælde var både medicin og samtale.

Han kone fortalte lidt om hvordan det var at leve som pårørende. Hvilket ikke altid kunne være lige nemt. Vi kender nok alle det med, at hvis en er depressiv, at så må vedkommende bare tage sig sammen og komme videre. Det er imidlertid bare ikke den rigtige måde at hjælpe på. Hjælp hellere lidt med nogle af de praktiske ting den sygdomsramte ikke har overskud til. Og vær der hvis der er brug for at tale om det.

 

 

 

 

 

 

 

Lørdagsdåb

 

Som noget nyt er det muligt at få sit barn døbt den første lørdag i måneden kl. 10.30 i Toftlund Kirke.

Hvis der ønskes dåb om lørdagen i Tirslund eller Arrild Kirke, så kontakt en af præsterne

 

 

 


 

 

 

En væsentlig del af Babysalmesangen er hyggestunden ved kaffebordet bagefterr. Der knyttes nye kontakter og udveksles erfaring. Faktisk næsten så det kan sidestilles med en mødregruppe, bare med et musikalsk indhold og måske knap så lang varighed. Men det skulæle nu ikke undre om nogle holder kontakten bagefter.

 

 

Dorte Mørup Tagmose gav tirsdag. d. 27 sept. koncert i Toftlund Kirke, akkompagneret af Otto Fabricius..

Det var en koncert med både kendete og mindre kendte sange fortolket af Dorte Tagmose. En dejlig koncert med en lille kaffepause indlagt.

Konfirmationsforberedelse

 

Kære kommende konfirmander ved Toftlund, Arrild og Tirslund Kirke

 

Undervisningen er planlagt på følgende tidspunkter:

Arrild konfirmander undervises tirsdage fra kl. 8.15-9.30 i menighedshuset ved præstegården. Første gang er den 6. september

 

STUK konfirmander undervises onsdage fra kl. 8.15-9.30 på Herrestedgård.
Første gang er den 7. september

 

Nyboder konfirmander undervises fredage fra kl. 8.00-14.00 på Herrestedgård.
Vi mødes følgende dage

9. september, 7. oktober, 4. november, 2. december, 6. januar, 3. februar og 10. marts

 

Høllevang konfirmander - I får nærmere besked om undervisningen af præsten.

 

Tilmelding

Tilmeldingen sker på: Konfirmandtilmelding | Folkekirken.dk
(https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding).
Dine forældre skal anvende NemID til at logge ind med.

 

 

 

Vi glæder os til at møde jer.

 

 

Venlig hilsen

 

Peter Boyschau (Tlf. 30123681) og Marianne Holm Zeuthen (Tlf. 60702204)

 

2 Pinsedag

 

Friluftsgudstjenesten 2 Pinsedag, der i år skulle være i Branderup tegnede fra morgenstunden til at blive en våd omgang. Vejrudsigten lovede dog tørvejr over middag, hvilket kom til at passe.

Marianne holdt en fin prædieken, og Ribe Big Band spillede sammen med Rikke til salmerne.

Efter gudstjenesten solgte Branderup FDF kaffe og kage, mens Bigbandet spillede et stykke tid.

Derefter blev der pakket sammen, og personalet kørte til Agerskov præstegård, hvor vi hyggede os med et spiol krolf og grillmad på terrassen. Tak for en dejllig dag.

Befrielsesdagen 4/5

 

Ved den forsinkede fejring af 75 års dagen for Danmarks befrielsese d. 4 maj som oprindeligt var for 2 år siden. Var der i år gjort en del ud af at fejre dagen.

Kirkens sangkor Midt Syd Kantori sang, Marianne fortalte, og der blev vist filmklip, hørt lydafspilninger, og endda vist en film optaget med Dora Nielsen, der kunne berette fra krigen som ung pige dengang.

I kirken var der også så mange faner som der ikke har været længe, idet der var 6 af slagsen.  En rigtig fin mindehøjtidelighed.

 

 

2 Påske dag var der i Toftlund Kirke gudstjeneste for fred. Der blev holdt gudstjeneste på både dansk og ukrainsk. Det var 3 gang de ukrainiske flygtninge var inviteret til gudstjeneste, specielt tilrettet deres sprog.

Det var også deltagelse af Danmarksradio der sendte direkte fra kirken, og under gudstjenesten blev der filmet, med henblik på at noget af guidstjenesten skulle vises på Tv Avisen.

Efter gudstjenesten var børnene ovre i Herrestedgårds have og finde påsketing, mens de andre drak kaffe.

En rigtig god dag.

 

TAK til Maj-Britt & VELKOMMEN til Ninna

Vores leder til Musikalsk legestue Maj-Britt Uhd har søgt nye veje. Menighedsrådet takker Maj-Britt for arbejdsindsatsen og det gode samarbejde.
Vi vil derfor gerne byde velkommen til vores nye leder af Musikalsk legestue, Ninna Madsen. Ninna er til daglig organist i Bedsted Lø kirke. Hun har tidligere haft musikalsk legestue, og har lige gennemført et kursus inden for samme emne.
(Billedet Ninna Madsen)

 

Gudstjenester for fred i Toftlund Kirke.
 
Det er specielle gudstjenester som foregår både på dansk og ukrainsk. Vi tænder lys og beder om fred.
Del gerne indbydelsen, så flere ukrainere får indbydelsen. Og mød selv op og støt vores flygtninge
 
Богослужіння за мир в церкві міста Toftlund.
З перекладом на українську мову.
7 квітня о 17.00
18 квітня о 10.30
Богослужіння до Великодня.
12 травня о 17.00
З повагою
Marianne Holm Zeuthen
(Настоятель церкви)
Gudstjenester for fred i Toftlund Kirke
De bliver oversat til ukrainsk
7. april kl. 17.00
18. april kl. 10.30 Påskegudstjeneste
12. maj kl. 17.00
Venlig hilsen
Marianne Holm Zeuthen
(Sognepræst)

 

 

 

 

Påskegudstjeneste 2022

Hurra. Vi kunne igen holde Påskegudstjeneste uden Corona. Den første i rækken var en ældregudstjeneste der gennem mange år har været tradition for. De var først i kirken, hvorefter de var på Herrestedgård til kaffe og hygge..

Næste i rækken bliver indskolingen der også kommer til Påskegudstjeneste, inden det bliver Påske,

 

 

Gudstjeneste for Ukraine

15 Marts blev der afholdt en gudstjeneste for fred i Toftlund kirke,

Der var mødt rigtig mange Ukrainere op, og de kom både fra det lokale flygtningecenter og fra oplandet, hvor der efterhånden er en del der har slået sig ned gennem tiden. Desuden kom der en del danskere.

Gudstjenesten blev holdt på dansk,og med en Ukrainsk tolk der oversatte, så alle fik noget ud af gudstjenesten. Det var en rørende gudstjeneste med deltagelse af de nyankomne flygtninge der med lys kunne mindes dem derhjemme. Meget flot var det også at høre Lone spille den Ukrainiske nationalmelodi, hvor deltagerne med tårer i øjnenene sang med.

Efter gudstjenesten var der fælles kaffebord på Herrestedgård.

Juleaftensgudstjenester

 

Juleaftensgudstjenesterne ser ud som følger:

Følg dog kirkernes Facebookside og Hjemmesiden. Der kan komme ændringer.

 

Arrild:    Kl. 13.30 og Kl 14.30        Ved Peter Boyshau

Tirslund: Kl. 16.00  og Kl. 16.40      Ved Peter Boyshau

Toftlund: Kl. 13.30 og Kl. 14.45       Ved Marianne Zeuthen

Gudstjenesterne i Toftlund er fastsat til at foregå på Gårdspladsen ved Herrestedgård.

De vil blive af ca 20 minutters varighed, vær defor lunt klædt på.

Aflysning af koncert med Jens Emil Holm 19 dec

 

Koncerten med Jens Emil Holn er desværre blevet aflyst

 

Den vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

 

MidtSyd Kantoriet og Børne-Ungdomskoret gav 3 søndag i Advents koncert iToftlund Kirke.

Der var sammensat et flot og varieret program. Desværre havde Corona situatuionen nok holdt nogle stykker hjemme, men dem der kom kunne gå hjem i lidt mere julestemning som da de kom.

Midt Syg kantoriet og Børne-Ungdomskoret under et af fællesnumrene

Lone Skovgård, kirkens organist og korleder, havde glædet sig, da det var første koncert hun kunne afholde i den tid hun har været ansat ved kirken. Og det slap hun bare vældig fint fra.

Julevenner

 

 

Julevenner.dk – Ingen skal sidde ufrivilligt alene juleaften

 

Igen i år er det muligt at skabe fællesskaber i julen gennem Julevenner.dk

"Juleværter" åbner deres dør til en hyggelig juleaften for "julegæster", der søger nogen at holde jul med 🎄🌟

Så hvis du har lyst til at skabe en juleaften, som ikke vil gå i glemmebogen, kan du helt gratis oprette dig på Julevenner.dk og finde sammen i årets hyggeligste højtid ☃️🕯️

Julevenner.dk er et fælles initiativ af Boblberg og Røde Kors.

 

 

 

Deltagere fre Aktivitetshuset

 

Flere af de sædvanlige julegudstjenester er i år blevet aflyst. Inden nåede vi lige at holde en ældregudstjeneste for byens ældre der havde lyst til at komme til gudstjeneste med efterfølgende kaffe på Herrestedgård.

Samme dag var de også fra Aktivitetsværkstedet, hvor de efter gudstjenesten var på Herrestedgård og spise risengrød. Efter et år med aflysning, var det atter et stort hit.

Julgudstjenesterne for Dagplejere og Børnehaver er i år aflyste, ligesom skolernes julegudstjenester heller ikke gennemføres

 

Julehygge i Tirslund


 

Jens Juhl holder foredrag

 

2 December var der dømt julehygge i Tirslund. Starten på aftenen var henlagt til forsamlingshuset, hvor kirkens Børne-Ungekor gik luciaoptop. En rigtig flot start på aftenen. Derefter var der en kort andagt ved Marianne Zeuthen.

Efter kaffen var resten af aftenen henlagt til kirken, hvor en af de lokale bys børn, Jens Juhl, som var opvokset i Åbøl fortalte om sit liv efter at have forladt Åbøl i en ung alder.

Kort fortalt var han startet ved landbruget, derefter i søværnet. For derwefter at skifte til byggeriet. Først som murerarbejdsmand, og senere som rådgiver i forskellige organisastioner. Samtidig havde han været politisk aktiv.

De sidste ca. 20 havde han boet i kolonihavehus og levet efter af være selvforsynende med økologiske madvarer.

Jens og hans hustru har i den forbindelse udgivet flere bøger omkring økologisk dyrkning.

 

Corona

 

 

Fra mandag d. 29 November 2021 gælder følgende Corona regler for Toftlund og Tirslund kirker,

For at få adgang til kirkerne skal der forevises gyldigt Coronapas. Det gælder uanset antal.

Julekalender

 

Interesserer du dig for kirkekunst? Så kan du tilmelde dig jule-nyhedsbrevet, hvor du fra 1. søndag i advent til juleaften vil få tilsendt en daglig videofortælling. Værten Troels Laursen rejser rundt til 26 kirker og kunstværker, der alle har en fortælling om glæden. Du kan selvfølgelig også se afsnittene på folkekirken.dk, efterhånden som de bliver offentliggjort.

Koncert med Douoen Lad Hjertet Tale

Mikkel Juel Hansen og Niels Brostrøm Overgaard

 

Duoen Lad Hjertet Tale, gav torsdag den 16. september koncert
i Toftlund Kirke

Duoen består af Niels Brostrøm Overgaard på klaver, fløjte m.m. og Mikkel Juel Hansen på guitar og sang.

Og med afsæt i det gamle ordsprog, Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Må man sige at de med afsæt i egne favoritter fra Højskolesangbogen præsenteres en række fortolkninger af klassikere fra den danske sangskat, godt rundt i tiden op gennem livet med en forrygende koncert  der fra starten fangede publikum.  Musikalsk er der kælet for detaljen og undervejs fortalte duoen om sangene.

Efter koncerten var der kaffe og fællessang på Herrestedgård efter højskolesangbogen, hvor Duoen førte an på fornemmeste vis.

En oplevelse man kunne unde alle.

 

 

 

 

Operation Christmas-chield

Arrild Kirke har et spændende projekt om indsamling af små ting til børen, der løber frem til d. 3 oktober.

Følg linket og se hvordan du kan hjælpe.

kalkning

 

Her midt i juni lykkedes det at få kirken kalket.


Tjæreborg Kirkekalk stod for kalkningen, og det var da til at se hvor langt de var kommet. Det endda til trods for, at kirken også blev kalket sidste år.

Vi synger igen

Kom & syng med på Herrestedgaard       


Arrangeres af kirkesanger Gitte Fries
Sognepræst Marianne Holm Zeuthen
medvirker

Onsdag den 25 august kl. 10.00
Onsdag den 22. september kl. 10.00
Onsdag den 13. oktober kl. 10.00
Torsdag den 4. november kl. 10.00
Vi synger gamle, velkendte sange og
viser fra Højskolesangbogen, og også
enkelte nye sange.


Når stemmerne er sunget varme,
drikker vi kaffe.
Det er uformelle formiddage med
masser af snak og godt samvær.

Kaffen koster 25 kr.

Corona

Fra Lørdag d. 14 August er der ikke længere corona restriktioner i kirker og sognehuse.

Babysalmesang

Hej babysalmister 🎵😊

Snart kan vi starte babysalmesang op i Toftlund kirke igen.

Vi mødes i kirken torsdag den 19/8 kl. 10, synger, danser og leger 40-45 minutter og går derefter på Herrestedgaard, hvor vi hygger med kaffe/ the og brød.

Tilmeld dig ved at skrive en sms til mig på 20927509.

Vi ses forhåbentlig 👍🏻🎵

Bedste hilsner fra Mette Frost Clausen.

 

Esbjergevangeliet

Esbjergevangeliet

 

 

Kirkegængere vil de næste 3 ugers tid bliv mød af en væg udsmykket med en kopi af Esbjergevangeliet. Et vægmaleri af kunstner Erik Hagens 40 meter lang. Et vægmaleri hvor kirstendommens fortællinger smelter sammen med nutidens verden.

Der er lavet et undervisningsmateriale til skoleelever.

Pinse 2021

Pinsegudstjeneste med præsterne Merianne Zeuthen, Beter Boyschau og Caspar G Jensen

 

 

 

Endelig var der mulighed for flere samlet, idet der blev holdt Pinsegudstjeneste i Guds frie natur. Desværre var der ikke det store fremmøde. Vejret var heller ikke lige til udendørsaktiviteter, ligesom det flotte kagebord manglede som FDFérne fra Branderup plejer at stå for manglede.

Agerskov præstegårdshave lagde flotte rammer til gudstjenesten.

 

 

Påske2021

Kirken er blevet flot pyntet til Påske af de mindste elever fra Toftlund skole.

Flotte tegninger der fortæller historien om Jesus´s sidste dage på jorden.

Babysalmesang forår 2021 er aflyst

 

Kære babysalmister🎼!

Der var forventet opstart Toftlund i foråret 2021.

Det er dog besluttet at aflyse forårets Babysalmesang. 

Der startes nyt hold 19/8 i Toftlund.

Tilmelding skal foretages til Mette på tlf 20927509

Kærlig hilsen

Mette Clausen

Opslag fra Arrild

 

OPSLAG fra Arrild

På grund af Coronasmittefaren må der højst være 19 personer i kirken uden sang, eksklusiv personale.

Ved udendørs begravelser og bisættelser gælder et forsamlingsforbud på max. 50 personer.

Når du besøger eller deltager i en aktivitet i kirken, skal du overholde de gældende krav om mundbind. Du skal have tildækket din mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af kirken, og når du bevæger dig rundt i kirken.

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind.

Inden du går ind i kirkeskibet, skal du spritte dine hænder.

Du skal placere dig i kirken, efter anvisning. Folk der bor sammen må gerne sidde ved siden af hinanden.

Du kan blive afvist ved manglende efterkommelse af kravene.

Har du symptomer på Coronavirus, skal du ikke gå ind.

Der ligger mundbind i tårnrummet, hvis du har glemt at få et med.

TAK fordi du viser hensyn!

 

Med venlig hilsen

Bent E. Beim

Formand for Arrild Menighedsråd

Nye retningslinier jan. 21

 

Regeringen og sundhedsmyndighederne har vurderet, at folkekirken fortsat skal være åben og holde gudstjenester, samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav.

Det betyder, at det stadig er muligt at blive døbt, viet og begravet eller bisat. Men der er nogle stramme retningslinjer om afstand m.m. som skal overholdes.

Vi har lige fået de nye retningslinjer, og er ikke klar til gudstjeneste på søndag den 10. januar. Så gudstjenesten i Tirslund og Toftlund er aflyst denne dag. Men søndag den 17. januar holder vi gudstjeneste i Arrild Kirke kl. 9.00 og i Toftlund Kirke kl. 10.30. Marianne Holm Zeuthen prædiker

Gudstjenesterne må maksimalt vare 30 minutter og vi må ikke synge. Så det bliver små korte gudstjenester med en anderledes liturgi end ved almindelige højmesser. 

Alle andre aktiviteter må vi desværre aflyse. Så alt på Herrestedgaard er aflyst. Og alle andre aktiviteter i kirken end gudstjenester om søndagen er også aflyst.

Konfirmanderne undervises virtuelt

Julegudstjenester i Toftlund og Tirslund AFLYST

 

Aflysning af julegudstjenester!
Biskopperne har meddelt, at de ikke - på baggrund af de sidste udmeldinger fra sundhedsstyrelsen – kan anbefale, at der holdes gudstjenester i julen.
Derfor er alle gudstjenester frem til og med 3. januar aflyst.
Vi har først fået denne besked sent lillejuleaften. Det er smadder ærgerligt, men vi må passe på hinanden.
 
I ønskes, alle en glædelig jul.

Julegudstjenester Arrild AFLYST

 

Aflysning af julegudstjenester!
Biskopperne har meddelt, at de ikke - på baggrund af de sidste udmeldinger fra sundhedsstyrelsen – kan anbefale, at der holdes gudstjenester i julen.
Derfor er alle gudstjenester frem til og med 3. januar aflyst.
Vi har først fået denne besked sent lillejuleaften. Det er smadder ærgerligt, men vi må passe på hinanden.
 
I ønskes, alle en glædelig jul.

Der blev for nyligt afholdt familiegudstjeneste. Der var et pænt besøg i kirken, hvor bla. nogle fra babysalmesangs holdet deltog deltog.

Mette Clausen og Marianne stod for gudstjenesten, der vekslede mellem fortælling og sang

Børnekoret der er voksende deltog også, og bidrog flot til sangen i kirken.

Desværre måtte vi hjem og lave vores egen aftensmad, da forholdene, grundet Coronaen ikke tillod at der var fællesspisning.

Marianne lovede godt nok, at om et par år ville der være fællesspisning med rigeligt mad, men det kunne vi jo ikke lave af nu.

 

 

20 September var høstfesten flyttet til Hallen. Ca 100 deltog ved gudstjenesten.

Der var pyntet lidt op i hallen, og  da der var god plads i hallen deltog MidSyd Kantoriet og var med til at gøre dagen festlig.

Efter gudstjenesten var knap 30 deltagere til høstfrokost på Herrestedgård.

 

 

 

Billeder fra Høstefesten i Toftlundhallen

 

Valgforsamling Arrild

 

Den 15. sep. var der valgforsamling i Arrild Menighedshus

Disse 5 blev opstillet til menighedsrådet for perioden 2020-2024:

Villy Simonsen,

Hanne Stensdal Hansen,

Andreas Heegaard Nielsen,

Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen

Bent E. Beim.

Stedfortrædere: Else Oxbøll og Inge Møller.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at der er mulighed for indgivelse af alternativ kandidatliste senest d. 13/10-20 kl. 23.59 til formand for valgbestyrelsen, Villy Simonsen.

 

Husk der er valgforsamling Tirsdag d. 15 september for Toftlund Sogn Kl.19.00. på Herrestedgård.

Og for Tirslund Sogn afholdes det onsdag d. 16 september Kl. 20.00 i Tirslund Forsamlingshus.

Det er de aftner hvor man har mulighed for at gøre sin indflydelse gælden hvem man ønsker skal udgøre menighedsrådet de næste 4 år. Til de 2 sogne skal der være for Toftlund 8 repræsentanter og for Tirslund Sogn 4 repræsentanter

Bliver man enig om en liste, og der ikke kommer modkandidater, skal der ikke afholdes valg i november.

 

 

Torsdag d. 20 Aug i Toftlund og Tirslund. Og 26 Aug i Arrild blev der holdt orienteringsmøder i de forskellige menighedsråd. Møderne havde været planlagt til foråret, men var blevet udsat grundet Coronaen.

Møderne var tænkt som en appetitvækker forud for menighedsrådsvalgene. hvor der søges kanditater til menighedsrådene.

Formanden gav en beretning om arbejdet, hvorefter formændene for de forskellige udvalg orienterede om arbejdet i de forskellige udvalg.

Håbet er nu at der vil komme nogle til opstillingsmøderne der afholdes 15 september kl 19. i Toftlund Sogn og 16 September i Tirslund Sogn kl. 20.00, efter fællesspisningen.

 

 

 

 

 

Det er ikke hver dag vi arbejder med så store sten på kirkegården. Men nu har vi endelig fået flyttet den store Sparekassesten fra lapidariet til den nye plads ved kaffepladsen.

 

Jens Huusman i gang med at transportere den store sten.

STUK Konfirmander

 
 
Til STUK konfirmation lørdag den 29.august kl.10 må hver konfirmand have 8 personer med i kirken.
Har I spørgsmål, må I gerne kontakte præst Peter Boyschau mobil 30123681
Børnene øver (generalprøve) torsdag den 27.august kl.15.30 i kirken.
 

 

Orienteringmøde

 

Orienteringsmødet i forbindelse med menighedsrådsvalget for Tirslund og Toftlund sogne, der tidligere var fastsat til d. 9 Juni er flyttet til d. 20 August.

 

Kirkeåbning

 

17 Maj

Toftlund og Tirslund Kirker er åben igen for gudstjenester. Vi glæder os, og er taknemmelige over, at vi fik lov at åbne

Der er restriktioner omkring sang og antal deltagere i kirken, som vi vil forsøge at håndtere løbende. Det betyder, at der nogen gange kan synges, og andre gange ikke.

 

Vi følger de retningslinjer, som Kirkeministeriet har givet gudstjenester:

Før Gudstjenesten:

• Sygdom: Ved det mindste tegn på sygdom (hoste, feber, kropsmerter osv.) kan du desværre ikke deltage i gudstjenesten

• Risikogruppe: Vi kan aldrig garantere et infektionsfrit miljø. Så vi anbefaler, at de, der hører til risikogruppen, ikke deltager i gudstjenesterne for deres eget helbreds skyld.

• Afstand: Der skal være en afstand på en meter i alle retninger mellem personer, der deltager. Mennesker fra samme husstand kan sidde tættere sammen. Hvis vi synger er afstandskravet 2 meter

• Hygiejne: Der er stillet håndsprit frem i våbenhuset.

•Hilsener: Vi giver ikke hånd eller knus.

• Antal: Antallet af deltagere er begrænset af vores fysiske rum i kirken. Når vi har opmålt vore kirkerum, skriver vi antallet på hjemmesiden.

Under Gudstjenesten:

• Tid: Gudstjenesterne er kortere end normalt. Vi er så mange kirkegængere, at vi ikke kan synge ved gudstjenesterne. Og vi venter med nadver, til vi har fundet en god måde, at håndtere det på.

• Der vil ikke blive uddelt salmebøger

Efter Gudstjenesten:
• Forsamling: Der serveres ingen kirkekaffe efter gudstjenesten og det er ikke tilladt at samles før eller efter gudstjenesten i grupper inde i eller uden for kirken.

Hvis nogen ønsker nadver er I velkomne til at kontakte præsterne. Så kommer vi hjem til jer.

Det bliver skønt, at mødes i kirkerne igen. Vi glæder os – og selvom mange ting er anderledes, skal det nok blive godt, at holde gudstjeneste sammen.

Alle arrangementer på Herrestedgaard og koncerter aflyses til efter sommerferien

 

 

 

 

På trods af korona, og senere start på kirkegården, fik vi alligevel plantet og syslet lidt på gravstederne. Og således med en flot kirkegård og desværre med en låst kirkedør, ønsker kirkens personale en glædelig Påske.

 

 

Gudstjenestetilbud i radio og på TV i Påsken:

Påsken i DR

I påske-helligdagene sender DR således.

Palmesøndag P1 kl. 10 Københavns Domkirke v/ sp. Steffen Ringgaard Andresen

Palmesøndag DR1 (TV) kl. 14 Sankt Pauls Kirke v/ sp. Kathrine Lilleør

Skærtorsdag P1 kl. 10 Københavns Domkirke v/ sp. Stine Munch (ingen TV-gudstjeneste)

Langfredag P1 kl. 10 Københavns Domkirke v/ sp. Eva-Maria Schwarz

Langfredag DR1 (TV) kl. 14 Sankt Pauls Kirke v/ sp. Kathrine Lilleør

Påskedag P1 kl. 10 Københavns Domkirke v/ Biskop Peter Skov-Jakobsen

Påskedag DR1 (TV) kl. 14 Viborg Domkirke v/ Biskop Henrik Stubkjær

Anden Påskedag P1 kl. 10 Københavns Domkirke v/ Domprovst Anders Gadegaard (ingen TV-gudstjeneste)

Her har du mulighed for at finde en online gudstjeneste. Der er forskellige søgemuligheder.

 

 

 

Efter lidt usikkerhed og lidt udsættelse er vi nu igang på kirkegården. Vi har glædet os til at komme igang med forårsarbejdet, og håber vi kan have en flot kirkegård til påske.

Desværre har vi måttet sige farvel til Hans Christian Kyhl,  der var blevet så glad for det arbejde han havde fundet i vinterpausen, at han takkede ja til tilbudet om at fortsætte. Der starter forhåbentlig en ny i stedet for ham.

 

Advendtstiden indledtes i Tirslund med en rigtig hyggelig aften med Luciaoptog, hvorefter Marianne læste et par fortællinger op, og børnekoret, der havde debut med deres nye korleder Lone,  sang nogle flotte sange.

Under gudstjenesten tændte vi alle et lys, som vi efterfølgende kunne sætte ud på kirkekården.

Efter gudstjenesten var der kaffe i forsamlingshuset, hvorefter Laue Juhl fortalte om hans opvækst i sognet og om hvordan det havde været for ham og Mona i deres unge dage.

Ialt en rigtig hyggelig aften, som der også i år var rigtig pæn tilslutning til.

 

 

 

Søndag d. 1 Dec. bød vi vores nye organist Lone Krogsgaard velkommen.

Hun spillede til gudstjenesten og ved det efterfølgende gløg og æbleskiver stor formand Dorthe Thorgaard for den officielle velkomst.

Vi glæder os til samarbejdet og byder også Lone velkommen som ny kollega.

 

Knap 200 deltog i en forrygende koncert med Ann-Mette Elten.

Hun og hendes mand Niels Kirkegaard stod for en aften, hvor hun sang nogle af de kendte julesalmer, derudover sang hun nogle klassiske sange. Og endelig var der et par fællessange.

En aften hvor alle kunne gå hjem,  en stor oplevelse rigere.

 

Radio Sydvest

 

Rigtige mænd, som enlige mænd fejlagtigt var blevet kaldt. var på besøg på Radio Sydvest, hvor vi fik fortalt om radioen og deres ca 20 frivillige der igennem ugens løb sender fra radioen. Sendemasterne og sendetiderne deles med 4 andre radioer.

De får et tilskud, der passer nogenlunde med det de betaler i koda. Resten finanseres via deres bankespil som de har hver lørdag, og via medlemskontingent fra ca 500 medlemmer.

En spændende dag.

 

22 Oktober var der i Toftlund kirke en forryg

ende koncer med Trompetist Per Nielsen og hans medbragte musikalske venner Alexandru Radu på violin og Carl Ulrik Munk-Andersen på Orgel, keyboard og flygel.

De mange deltagere fik sig en musikalsk oplevelse af meget høj kvalitet og et meget varieret program.

 

 

Kirkens Korshær

 

 

9 oktober var der sogneaften, hvor Kirkens Korshærs Baggårdsband lavede musikgudstjeneste.

Baggårdsbander, der oprindeligt havde bestået af 6 medlemmer, men var blevet reduceret til 3, formåede alligevel at føre os igennem en flot musikgudstjeneste med eftrfølgende kaffebord på Herrrestedgård.

Efter kaffen fortalte lederen af bandet Peter Thyssen lidt om baggårdsbandet, og lidt om hans virke som gadepræst i Odense, hvor han gemmem mange år har mødt de socialt belastede på deres vilkår.

Den årlige høstgudstjeneste har fundet sted

i både Tirslund og Toftlund kirker.

Der var til dagene flot pyntet i kirkerne. Efter gudstjenesterne var der i Toftlund en høstfrokost for dem der havde tilmeldt sig det, og i Tirslund fik man efter gudstjenesten en bolle og en kop kaffe i våbenhuset.

 

 

Salmestafet

 

20 Sept. var der Salme stafet, hvor Carsten Juelsgaard Madsen og Teta Hissel på inspirerende vis fortalte om deres liv og levned. Der var fuld hus til arrengementet.

Til salmestafetten i foråret er stafetten overdraget til Åse Kjær og Jens Chr. Lautrup Nielsen.

 

Strikkeklubben har lige afleveret en masse gode ting til foreningen Varmestuestrik. På den måde vil strømper, halstørklæder og trøjer hjælpe nødlidende og gøre en forskel.

 

 

 

Lørdag aften 31/8 gav Fangekoret en forrygende koncert.

Der blev fortalt om deres hverdag, hvordan det var at være indsat i forhold til familien. Og om hvordan der var at komme ud after udstået straf.

Koret bestod af både nuværende og tidligere indsatte, og de kom fra flere forskellige fængsler.

Alle sangene var skrevet af tidligere og nuværende indsatte.

Ny Organist

Artikel fra Jyske Vestkysten

 

Søndag d. 4 Aug havde kirkens nye organist første gudstjeneste i Toftlund Kirke.

Ovenstående link henviser til avisartikel, bragt i Jyske Vestkysten.

Vi byder fra kirkens personale Erik velkommen.

 

 

 

Koncert i forbindelse med Løgumkloster Kirkemusikskoles kirkemusikkursus 3 juli.

 

Ca 75 overværede en flot koncert i Toftlund Kirke, hvor Tinebeth Hartkopf, Bente Valentin Jørgensen, Annette Schøitz, Aksel k. Olesen, Dorthe Tilma og Hans Christian Hein spillede sig gennem et meget variet program inden for den klassiske genre.

Aftenen sluttede med fællessalmen: Den klare sol går ned.

 

Enlige Mænd

 

Enlige mænd besøgte 19/6 Lis og Børge Hansen

Vi lærte en hel masse om honningproduktion, Hvem tænker over, at en Bidronning kan føder op til 2000 larver om dagen. Hvem tænker på at en arbejderbi kun bliver ca 40 dage gammel, og at det kun er ca halvdelen af dens levetid, at den flyver ud og samler nektar.

Vi sluttede af med at spise den medbragte frokost i deres idylliske have.

Tak for en dejlig oplevelse

 

Friluftsgudstjeneste Pinsen 2019

Traditionen tro blev der afholdt friluftsgudstjeneste 2 Pinsedag,

I år foregik det i Tirslund, og musikgruppen "Marskens Guld" spillede nogle af deres sange før gudstjenesten, og under gudstjenesten spillede de til salmerne.

De 3 præster hjalp hinanden under gudstjenesten, hvor Caspar stod for prædiekenen.

En rigtig hyggelig dag, hvor vejret der havde truet med regn, alligevel holdt inde under gudstjenesten.

 

Byfest Tirslund 2019

 

Byfesten i Tirslund startede med en meget velbesøgt koncert i Tirslund Kirke.

Tante Tuttes knævarmere spille lystig spillemandsmusik og nogle enkelte højslolesange.

Orkestret havde spillet siden midten af halvfjerdserne, og gjorde det rigtigt dygtigt.

Efter koncerten var menighedsrådet vært ved kaffen nede i teltet i sportspladsen, hvor der blev fyldt godt op. Heldigvis var der rigeligt med kage til bagekonkurrencen, så alle smagte noget forskelligt.

 

 

 

Påske 2019

Ugen inden Påske har der været påskegudstjenester for indskolingen og børnehaverne.

Dagen startede med, at 0 Klasse kom og hjalp med at hænge tegninger op som de havde lavet til lejligheden. Det er en dejlig tradition der er med at kirken hvert år pyntes til påske.

Derefter sang vi, med fakter og det hele. Nogle af klasserne havde øvet på sangene hjemmefra så det lød rigtigt godt. Marianne fortalte om påsken. Hvor hun bla. fortalte om begravelse i bjergene hvor man ikke kunne grave, men brugte huler i stedet for.

 

Formiddagskoncert

 

Tirsdag d. 12 marts var der formiddagskoncert med sanger Dorthe Mørup Tagmose fra Esbjerg.

Tilhørerne fik en flot buket af viser og evergreens, og det er jo altid noget der giver en god stemning, når man hører musik fra ungdommens dage. Og med en indlagt kaffepause var der lidt for alle sanser.

En dejlig formiddag man kun kunne blive i godt humør af.

 

Søndag d. 16 dec. holdt Organist Lars Elmholdt Christesen hans sidste koncert med hans 2 kor.

Det var en flot julekoncert, hvor Børne-Ungdomskoret først sang, hvorefter MidtSyd Kantoriet tog over.  Derefter var der solospil ved Betina Zielke Jørgensen accompaneret af Lene Skjødt Holmgaard på klaver.

Derefter var der flot solosang ved kirkesanger Gitte Fries. Hvorefter korene sang først hver for sig og tilsidst sluttede de af med at synge sammen.

Det blev et rigtigt flot punktum Lars fik sat for hans tid  her i Toftlund, og vi ønsker ham alt mulig held og lykke i hans fremtideige virke.

 

 

 

 

 

Ja så er det atter jul, og det markeres altid med julegudstjenester i kirken. Tirsdag formiddag var dagplejerne og børnehaverne i kirke og høre om det lille Jesusbarn der blev født juleaften.

Efterfølgende var beboerne fra Damparken i kirke. Også de fik en historie om Jesu fødsel. Men det var nok det efterfølgende kaffebord der lokkede mest.

 

 

Midtlandskoret gav 2/12 koncert i kirken under ledelse af Aksel Krogslund Olesen. Lars Elmholdt Christesen akkompanerede et af stykkerne. Og sammen med et lille kor fra Musikhøjskolen blev det en afvekslende og flot koncert.

 

 

 

1 Søndag i Advent var der familiegudstjeneste med musik i Toftlund Kirke. Signe Nørgård Fischer og Thomas Lennert spillede musik for børn og barnlige sjæle, medens Marianne Zeuthen fortalte om advent. Der var desværre  ret mange yngre deltagere, men alle fik en god oplevelse.

Efter gudstjenesten var der Gløgg og æbleskiver på Herrestedgård.

 

Haderslev Domkirkes  Pigekor og Toftlund kirkes børne-ungdomslor, gav 14 nov koncert i Toftlund kirke.

Dirigenten Thomas Berg Juul havde sammensat et flot program, hvor Toftlund kirkes eget børne-ungdomskor medvirkede på de sidste 2 satser.

Kristian Lumholdt spillede orgel, under den flotte koncert var der også plads til et par fællessalmer.

Efter koncerten kunne der købes CD' ere til støtte for korets aktiviteter, bla. udlandsture.

 

 

 

 

 

 

Kirkegården.

I forbindelse med at der skiftes udgåede hækplanter på kirkegården, har vi på på et par gange, hvor der var flest planter gået ud i forhækkene fået etableret granit forkanter, som det er blevet bestemt af menighedsrådet.

Det er så planen på sigt, at det vil ske på det meste af kirkegården.

Requiem

 

Midt Syd Kantoriet og Sdr. Bjert voksenkor var gået sammen om at lave en musikgudstjeneste. Korene blev dirrigeret af Lars Christesen og Søren Andresen, med Peter Ahrendt på Orglet.

Den blev afholdt søndag d. 7/10. Først i Toftlund om eftermiddagen og så om aftenen i Sdr. Bjert.

Gudstjenesten vekslede mellem sang og re4flektioner fortalt af Sognepræsterne Marianne Zeuthen og Tine Illum.

Det var en rigtig flot oplevelse, og kunne sagtens tænkes gentaget med andet musik på et senere tidspunkt.

 

Torsdag d. 20/9 2018 blev årets anden salmestafet afholdt.

Emmy Kristensen og FDF seniorlederne Aksel Sørensen og Anja Bløde fortalte på hver deres måde om de forskellige sange og salmer de havde valgt. En rigtig hyggelig aften, hvor vi kom vidt omkring i den danske sangskat. Hvor Emmys valg var præget af højsklolelivet, var fdf'ernes selvfølge lidt præget af FDF aktiviteterne og det gav en god balance.


 

 

Babysalmesangen er godt startet her i efteråret. Der har været rigtig god tilslutning, og det ser ud til at de rigtigt hygger sig. Og faktisk er det lidt et jubilæumsår, idet det er 10 sæson der er startet.

 

 

Nørkeldamerne har travlt med at hækle flotte røde valmuer og lave tæpper til kirken. 

Valmuerne skal bruges i anledning af 100 års dagen for 1 verdenskrigs afslutning, og tæpperne skal varme i de kolde vinterdage.

 

 

 

Det er en fornøjelse at se dagplejen gøre brug af de grønne områder omkring kirken.

 

 

23 august var der opstart af babysalmesang i Toftlund. Stor succes med babysalmesangen har betydet, at der er lidt overtegnet på holdet.

Det er dog besluttet at køre holdet med alle tilmeldte.

 

 

 

 

Enlige mænd var oppem og se Tirpitz museet i Blåvand. Turen tog det meste af dagen og der var meget at kigge på deroppe.

På vejen hjem var vii lige forbi Stryhns ishus i Esbjerg, som er vidt berygtet for deres is.

 

29 Maj Kl. 19.30 afholdtes der forårskoncert i Toftlund Kirke.

 

 

Programmet var flot og  bredt sammensat. Midt Syd Kantoriet sang 6 sange ,hvor bla. korets dirigent Lars Elmholt Christesen havde lavet musik til et par stykker af dem.

Der var solosang ved Gitte Fries, hvorefter Børneungdomskoret sang 4 sange, bla. en flot forårskanon med bevægelse til.

Derefter var der solospil, af Betina Zielke Jørgensen på fløjte og Lene Skødt Holmgaard på klaver.

Der vær også et par fællessalmer

Tak for en dejlig koncert.

 

 

En dejlig sommerdag blev der 2 Pinsedag holdt friluftsgudstjeneste i Arrild. Præsterne fra Agerskov,Branderup Tirslund,Toftlund og Arrild stod for gudstjenesten.

Vi blev alle budt velkommen af flagalle og messing musik. Hans Verner Ringede sammen med sine hjælpere til gudstjeneste. Under gudstjenesten var der musikledsagelse af messingblæserne og musikindslag ved lokale kirkesangere og organist , supleret af Betty og Peter Fieve´.-

Efter gudstjenesten var der stor søgning ved ArrildFDF´s kaffebord, hvor man kunne blive velforsynet.

En dejlig eftermiddag, hvor der var stor opbakning fra menighederne i sognene.

 

 

 

 

 

 

 

Mad og Gud

 

Pinse var temaet da der torsdag d. 17/5 Familiegudstjeneste.

Kort filmklip

 

Den 19 april var der Salmestafet på Herrestedgård.

Alf Pedersen og Inger Skøtt havde valgt salmer. Denne gang var der en pæn blanding af sange og salmer fra Salmebogen og Højskolesangbogen.En rigtig hyggelig aften, hvor vi fik sunget, og hvor Alf og Inger fortalte lidt om dem selv og deres valg af sange.

Næste salmestafet er 20/9, hvor Emmy Kristensen og Alf'es seniore står for valg af sange.

Onsdag d. 18/4 var Enlige mænd på tur til Haderslev, hvor vi besøgte Schlesvisk Vognmuseum.

Det var et spændende besøg, hvor omkring 80 vogne var udstillede. På museet arbejde der 12 frivillige hver onsdag med at sætyte vogne i stand, eller bygge nye, efter gamle tegninger og gamle principper.

Onsdag d. 16/5 sakla vi så til  og se ECCO udstillingen på "Æ Laut" Der fortæller om Ecco's historie.

 

 

Hækledamerne har i disse dage haft travlt med at stive den flotte pynt de har lavet til udsmykning i forbindelse med påsken.

Det er skønt, når de første forårstegn begynder at vise sig. Erantis og vintergækker er godt i gang. Og senest bliver kirkegårdens gæster modtaget af et flot syn uden for porten, hvor Troldnøden står i fuld blomst.

Julen 2017 blev året hvor en flok dygtige damer havde fabrikeret julepynt til juletræerne i Tirslund kirke og Toftlund kirke.

 

 

Ældregudstjeneste i kirken

 

Traditionen tro var der 13 Dec. julegudstjeneste for Toftegårdens og byens ældre.

Godt hjulpet af Vennekredsen var Toftegården flor repræsenteret, selvom det var grimt vejr.

Marianne holdt gudstjenesten, og efterfølgende var der kaffebord på Herrestedgård.

Efter det flotte kaffebord, hvor de frivillige havde lavet lagkager til den store guldmedalje, blev der sunget nogle sange, hvor de blandt andet fik rørt sig lidt med fakter til Glade Jul. Det var dejligt at se se hvor gerne de ville deltage i sådan nogle aktiviteter,

Efter sangene og kaffen takkede Marianne hjælpere og frivillige for den flotte indsats. med ønsket om en glædelig jul.

Aktivitetshuset juler

 

12 Dec. var der også en kort julegudstjeneste for brugerne af Aktivitetshuset.

Peter fortalte om jul i hans drengedage. Og om hvordan man også dengang var utålmodig når det handlede om at blive hurtigt færdig med at spise så man kunne komme til aftenens højdepunkt, nemlig juletræ og gaver.

Efter gudstjenesten var de ovre på Herrestedgård og få kaffe og boller.

Det bekom dem rigtigt.

 

Jul for Dagplejere og Børnehaver

12 Dec. holdt Peter Boyschau julegudstjeneste for nogle af byens mindre borgere. Det var et par hyggelige timer, hvor først dagplejerne med deres børn var i kirke, for derefter at blive afløst af de lidt større børn og pædagoger fra børnehaverne.

Kirken genlød af alle gårdens dyrelyde der må have været i stalden hvor Jesus blev født. Og alle fulgte ivrigt med ifortællingen om Jesu fødsel.'

 

5 Dec var der Julekoncert med Midt Syd Kantoriet i Tirslund kirke.

Der var pæn tilslutning til koncerten der bød på flotte julesange og fællessalmer.

Efter koncerten var menighedsrådet vært ved kaffen ovre i forsamlingshuset.

Efter kaffen fortalte Poul Willadsen, tidligere Gøtterup, om sit liv som journalist og fransk konsul i sydjylland. Bla. viste han billeder fra skole og ungdomstiden i Tirslund.

 

 

1 Søndag i advent blev der afholdt koncert i Toftlund kirke.

Det var Midtlandskoret under ledelse af Aksel Krogslund Olesen, og Musik højskolens sangkor der stod for sangen denne aften.

En næsten fuld kirke kunne nyde korenes fortolkninger af både kendte og ukendte julesange. Hvor også korlederens forkærlighed for svenske sange kom lidt til udtryk.

En rigtig fin aften i Toftlund Kirke.

 

25 års jubilæum

 

 

 

 

1 December fejrede vi i kirken og på Herrestedgård et sjældent jubilæum, idet menighedsrådets formand Dorthe Thorgaard havde siddeet i menighedsrådet i 25 år. Tilmed havde de 21 år været som formand.

Peter Boyschau ønskede tillykke og takkede Dorthe for hendes indsats under gudstjenesten, og Britta Hansen fulgte efter på Herrestedgård, hvor vi var samlet til Gløg og æbleskiver, som efterhånden er fast tradition 1 søndag i advent.

Britta fortalte lidt om deres samarbejde gennem tiden. Som næsten kun var gode minder, da Dorthe søætter en stor ære i at være retfærdig og reel. Er der udfordringer, der skal løses, findes der altid en udvej som alle er tilfredsse med.    Tillykke med jubilæet.

Enlige mænd har igen været på tur. Denne onsdag var vi ude og besøge Inger og Carl Chriatian Madsen.

Vi blev budt indenfor til kaffe og boller. Derefter så vi historiske maskiner og gamle husdyr racer.

Tak til Inger og Carl Christian for en rigtig hyggelig formiddag.

 

Almost Irish

 

 

Folkemusik gruppen Almost Irish gav søndag d. 29 oktober en flot koncert.

Orkestret spiller Irsk folkemusik, og det gjorde de flot, kombineret med lidt sjove historier og drillerier mellem de 4 brødre i gruppen.

Høstgudstjeneste

24 September fejredes der høstgudstjeneste i Toftlund Kirke. Da der også var barnedåb, deltagelse af Midt Syd kantoriet, var der fuldt hus i kirken.

Efter en festlig gudstjeneste var der høstfrokost på Herrestedgård.

Kom og Syng med

Kom og syng med, er ved at være en pæn succes.

Der kommer flere og flere for hver gang det afholdes. Folk har et par hyggelige timer, hvor Gitte Fries og Marianne har fundet nog sange eller salmer som de så synger. Ud over sang hygger de sig også med kaffen og snak.

Enlige mænd

" Pinsedag2017

2 Pinsedag var det Toftlunds tur til at lægge grund til friluftsgudstjenesten.

Bragr, som spillede Nordisk folkemusik spillede inden gudstjenesten, til salmerne, og efter gudstjenesten under kaffen.

Vores 3 præster fra området deltog, og Peter Boyschau holdt en prædieken om indskriften på kirkens altertavle..

Efter gudstjenesten solgte Arrild FDF kaffe og kage som de plejer.

Og som det er tradition sluttede kirkernes ansatte af med krolfspil og hyggeligt samvær, og grillmad inden en god dag var til ende.

 

Byfest2017

Fredag d. 2/6 blev der afholdt koncert i Tirslund kirke i forbindelse med byfesten.

Det foregik i det fineste vejr i en afslappet atmosfære, hvor Maja og Halvor Bøgh gav en rigtig flot koncert i kirken.

Det hanndlede om marskens guld. Gamle digte fra marskområdet, Tønder og Højer og Ballum, der var blevet sat musik til.

Efter koncerten var menighedsrådet vært ved kaffen i teltet nede på sportspladsen, hvor der som følge af en bagekonkurrence var mange flotte kager.

 

 


konfirmander

Så er vi kommet igennem årets konfirmationer. Det er altid festligt.at se de flotte og spændte konfirmander. En stor dag er det, med start i kirken, senere middag og hyggeligt samvær. Og mon ikke en eller anden også er blevet overrasket med en spevcial transporty fra kirken.

Dejligt når kirken fyldes af glade og stolte familiemedlemmer.

 

 

Torsdag d 6 april var skolerne til påske gudstjeneste.

Indskolingen havde tegnet tegninger der var hængt op i kirken. De handlede selvfølgelig om påsken, hvilket var med til at understrege de ting Marianne fortalte om under gudstjenesten. Til afslutning dansede vi alle Chikken Dance. Så det var en flok glade elever der vedte tilbage til skolen klar til at gå på påskeferie.

 

Onsdag d. 5 April blev der afholdt ældregudstjeneste i Toftlund Kirke.

Gudstjenesten var pæn besøgt, og Peter Boyschau og den forestående påske var selvfølgelig emnet for gudstjenesten.

Ved det efterfølgende kaffebord på Herrestedgård, blev man vel forsynet med kage og lagkage. Peter fortalte lidt om nogle af komponisterne til nogle af sangene i højslolesangbogen, hvorefter vi sang sangene.

Tak til alle de frivillige hjælpere der er med til at sådan en eftermiddag kan lade sig gøre.

Guldkomfirmation

Guldkonfirmation ved Arrild Kirke d. 2. april 2017
Bagerst fra venstre: Pastor Peter Boyschau, Jytte Eskildsen (Jørgensen), Preben Hansen, Anna Ingerslev (Jørgensen), Erik Skovshoved, Hanne Nielsen (Petersen), Hans Jørgen Hagensen, Elisabeth Klausen (Bergholt), Gunnar Nielsen, Marianne Frederiksen (Simonsen). Forrest fra venstre: Ingrid Laurtrup, Sonja Uldall Danielsen, Edith Nielsen (Lorentzen). 7 havde meldt afbud.

Torsdag d. 30 marts var der MadogGud i Toftlund kirke.

60 deltog i en mini børnegudstjenester, hvorefter der var Pita brød og frisk frugt på nenuen på Herrestegård. det var samtidig afslutningen på babysalmesangen. Alt i alt et par hyggelige timer.

 

 

16 Marts blev der holdt sogneaften på Herrestedgaard.

Det var en spænden aften hvor sygeplejerske Merete Engel fortalte om sine udstationeringer forskellige steder i verden.

Nogle havde gjort større indtryk end andre, men alle steder havde der været et stort behov for hjælp. En enkelt gang havde det været nådvendigt at flygte fra en lejr.

 

I Weekenden i uge 11 var der stor aktivitet på Herrestedgård og i kirken.

Gråsten kirkes kor og Midt Syd Kantoriet øvede og gav lørdag eftermiddag koncert i Toftlund Kirke

Søndag eftermiddag stod den så på koncer i Gråsten Slotskirke.

Det var de 2 organister, Lars Christesen og Rut Bouschau der stod for programmet, der var bredt sammensat af forskellige værker, danske sange og et par fællessange. En orgelsolo blev der også plads til.

En flot koncert, hvor der desværre i Toftlund godt kunne have været lidt flere.

Haderslev drengekor


Haderslev Drengekor gav 14 marts en forrygende koncert i Toftlund Kirke.

Det var et flot gensyn med sognets tidligere organist Henrik Skærbæk Jespersen, som til daglig leder drengekoret. Ca 45 kormedlemmer gav en flot demonstration af hvilke muligheder en sådan flok giver for at fylde flotte detaljer på sangene.

En hel fuld kirke flotte arrengementer af flere store komponister og organist Kristian Lomholdt spillede et meget flot stykke på orglet.

 

 

 

12 marts var der 18 besatte ruter hvor der blev samlet ind på. Det resulterede i et beløb på 14500 Kr der kan sendes til nødlidende folk.

Efter indsamlingen var der boller og kaffe til indsamlerne.

Høllevangskonfirmanderne havde tirsdag forlagt undervisningen til værkstedet på kirkegården. Både elever og os voksne havde en travl og hyggelig time, hvor alle fik fremstillet et trækors.

 

 

Rytmisk gudstjeneste

 

Søndag d. 29 januar blev der afholdt rytmisk gudstjeneste i Toftlund Kirke.

Bandet "Venlig hilsen" stod for den musikalske del af gudstjenesten.

Det blev en velbesøgt gudstjeneste, hvor der samtidig var barnedåb. Deltagelsen bliver nok heller ikke mindre af, at et par af spillemændene stammede fra Toftlund, som det fremgår af billederne skulle der også lige hilses på bagefter.

 

Spillemandsgudstjeneste

 

 

Søndag d. 15 ja. var der spillemandsgudstjeneste i Toftlund Kirke. Halvor Bogh havde sin datter Maja med sammen med en tysk musiker Jürgen Ehlers.

De spillede til salmerne vi sang under gudstjenesten. Derudover spillede de et par numre.

Efter gudstjenesten var der kaffe og koncert på Herrestedgårde, hvor de bla. spillede numre fra deres CD "Marskens Guld"

Det var en rigtig fin aften, der tillige var velbesøgt.

"Vingesus"

Som en del af Kultur ugen blev der søndag d 1 okt afholdt gudstjeneste i Toftlund kirke med Titlen "Vingesus"

Efter mange overvejelser og ideer, endte det med at Toftlund kirke blev pyntet med næsten 250 balloner.

De blev hængt op i forskellige højder, og sammen med forskellige lys effekter blev kirken en flot og levende levende aftenhimmel.

Der var musikalsk ledsagelse af 4 dygtige musikere.

Konfirmander, Spejdere og FDFére startesde nede ved spejderhusene med at spise grillpølser. Og Kl. 19 vandrede de sammen med en del af byens borgere mod kirken i et fakkeloptog. De de ankom var kirken så næsten fuld, og gudstjenesten kunne begynde.

En flot gudstjeneste som mange roste bagefter.

 

Gudstjenesteliv

 

 

Her er lidt billeder i forbindelse med temadagen om om liv i gudstjenesten.

Vi arbejdede med vores værdier og drøftede hvordan vi får alle til at føle sig velkomne i fællesskabet.

Tak til alle som mødte op og var med til at inspirere

Våbenstilastandsda/en 11 NOV 2016

 

11 November var der gudstjeneste i forbindelse med våbenstilstandsdagen under første verdenskrig.

Der blev i den forbindelse også fejret udgivelse af en bog omhandlende de soldater fra Toftlund sogn der mistede livet under krigen.

Tv Syd var tilstede og lavede nedestående reportage fra dagen.

http://www.tvsyd.dk/artikel/unge-mindes-de-doede-i-1-verdenskrig-det-giver-stadig-mening

Julegudstjeneste Tirslund

 

 

Peter Boyschau holdt en lille andagt og fortalte julehistorie

 

 

Børnekoret gik lucia optog

Og efter det sang koret nogle flotte sange blandet med fællessang.

Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved et flot kaffebord i forsamlingshuset.

Der måtte sættes flere borde til, og derefter fortalte Kirsten Larsen der er opvokset i Lille åbøl

Om hvordan hendes liv havde formet sig efter at hun var flyttet hjemmefra. Først for at være aupair i Paris et år, derefter for at studere i Århus. For så siden 1980 at have boet i Christiania. Hun fortalte om udviklingen i Christinia og hvordan det var gået hende og hendes familiet.

Et spændende foredrag, hvor hun fortalte om både hårde tider uden vand, varme og el. Og hvordan hun havde været med til at få det etableret, og hvordan de efterhånden havde fået ejerskab over en del af området.

 

 

Sluttelig takkede Kirsten for at fået lov til at komme, og ikke mindst hilse på en del der havde gået i skole med hende som børn og som var mødt op i aftenens anledning

Børnesalmesang

 

Børenesalmesangen er nu godt og vel halvvejs i forløbet med efterårsholdet 2016.

Det er sjovt at se at nu begynder børnene med at genkende de forskellige sange og lege vi laver.

Nedenunder er der billeder fra holdet, hvor der der godt kunne have været plads til et par stykker mere.

 

 

Søndag d. 17 Dec. var der julekoncert i Toftlund Kirke.

MidtSyd Kantoriet gav sammen Kirkens Børne-og Ungdomskor et rigtig flot koncert.

Koncerten begyndte med Lucia optog, hvorefter MidtSyd Kantoriet sang. Det blev efterfulgt af Et stykke på fjøjte og klaver, ved henholdsvis Bettina Zielke Jørgensen og Lene Skødt Holmgaard.

Kirkesanger Gitte Fries sang Stjernen lyser over Betlehem, hvorefter der var fællessalme og sange ved MidtSyd Kantoriet. Til sidst sluttede korene af med et par sange sammen. Flot Flot

 

I uge 12 havde vi en flot optakt til Påskehøjtiden.

3 klasserne havde tegnet tegninger om påsken, som der snart er tradition for. De bliver så hængt op i kirken, så alle kan glæde sig over dem i hele Påsken.

Først var indskolingen i kirke og høre om påsken, hvor Peter ud fra Påsketæppet i kirken fortalte om Jesu sidste tid på jorden.

Derefter Kom de fra Børnehaverne og hørte Marianne fortælle lidt om det samme, og det sket e både med fortælling og sang.

Efterfølgende har vi så fået pyntet kirken op med hæklet påskepynt, som nørkledamerne har stået for.

 

 

Kirkegårdsmedarbejder

 

Kirkegårdsmedarbejder


Toftlund-Tirslund Menighedsråd søger en medarbejder med interesse for følgende opgaver:


Pleje og vedligeholdelse af gravsteder
Pleje og vedligeholdelse af kirkens øvrige arealer
Rengøring af kirke og sognehus


Du kan betjene, og være med til at vedligeholde kirkegårdens maskiner


Du har gode samarbejdsevner, kendskab til EDB, samt evne til at tale med pårørende og besøgende.
For stillingen gælder tillige at der vil kunne forekomme kirketjeneste i forbindelse med afløsning for graverne ved Toftlund og Tirslund Kirker


Der må påregnes tjenester udenfor normal arbejdstid i forbindelse med begravelser og evt. snerydning.

Arbejdstiden udgør 37 timer pr. uge i ca. 8 mdr. årligt.
Ansættelse 1. maj 2021. Evt. lidt før
For yderligere oplysninger kan du kontakte undertegnede på tlf: 60180100


Ansøgning senest 28/2, og samtaler vil finde sted i uge 10
Har man ikke hørt noget inden uge 12, må man betragte stillingen som besat.


Ansøgning sendes til Kirkegårdsleder Jes Jessen Melvang 9 6520 Toftlund, eller gerne på mail : Toftlundkirke@outlook.dk

 

Fastelavnssøndag var der eftermiddagsgudstjeneste i Tirslund Kirke inden det gik for sig i forsamlingshuset med tøndeslagning og præmie til de bedst udklædte..

I Kirken holdt Joan en lille gudstjeneste, hvoer hun inddrog nogle af de unge mennesker til at demonstrere noget omkring deres sanser.  En hyggelig familie gudstjeneste for udklædte, unge, lidt ældre og os gamle.