Legat takster Toftlund Kirke

Takster årlig betaling incl moms Toftlund og Tirslund

Betaling for gravstedet Gravstedsret  Gravkastning    
Kistegrav 1 fredningsperiode 670 2693
Barnekistegrav under 15 år 670 1348
Urnegrav 1 fredningsperiode 670 333
Fælles urnegrav anonym 670 333
+ Obligatorisk vedligehold 2507  
Ikke medlemmer af folkekirken    
Betaling for gravstedet Gravstedsret Gravkastning
Kistegrav 1 fredningsperiode 7681 39099
Barnekistegrav under 15 år 4937 2006
Urnegrav 1 fredningsperiode 7681 333
Fællesurnegrav Anonym 7681 333
+ Obligatorisk vedligehold 2507  
Ren og vedligeholdelse   Årlig regning
2 Gravpladser   1131
4 Gravpladser   1466
Grandækning    
2 gravpladser   699
4 Gravpladser   1312
Pyntning pr stk   398
Blomster    
2 Gravpladser   432
4 Gravpladser   773
Alternativt blomster pr. stk.   12,08
administrationsgebyr   +69
Urnegravsteder 10 års fredning    
Ren og vedligehold   501
Grandækning   400
Blomster   256
Alternativt blomster pr stk.   12,08
+Administration   69
Plade i Plæne  Medlemmer Ikke medlemmer
Enkelt gravsted+ Gravkastning 670 Kr+2693 Kr 7643 Kr+3889 Kr
     
Obligatorisk vedligeholdelse gravsted 10401 Kr 10349 Kr
Obligatorisk vedligeholdelse Urnegravsted 4161 Kr 4140 Kr
     
Urnegravsted
670 Kr + 333 Kr
7643 Kr + 331 Kr