Lørdagsdåb

 

Som noget nyt er det muligt at få sit barn døbt den første lørdag i måneden i Toftlund Kirke.

Hvis der ønskes dåb om lørdagen i Tirslund eller Arrild Kirke, så kontakt Joan eller Peter

 

 

 

Sognepræst
Joan Arnbjarnadtöttir
Tårnvej 1

6520 Toftlund
Tlf. 40170805
Joar@km.dk
Sikkermail

 

 

Dåb 

Ved dåben takker vi Gud for vores børn. Børnene bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge dem med sin kærlighed og velsignelse.

 

Større børn og voksne, der ikke tidligere er døbt, kan også blive døbt.

 

Det skal du huske

 

Aftale om dåb:

  • Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, så skal I henvende jer til en af sognepræsterne; Joan Arnbjarnadóttir, tlf. 40170805, mail Joar@km.dk, eller Peter Boyschau, tlf. 30123681, mail PBO@km.dk. I fællesskab aftaler vi et tidspunkt for dåben.

  • Man kan evt. kigge på forsiden af hjemmesiden, hvor gudstjenestekalenderen findes.

  • Før dåben mødes vi til en samtale om dåbens forløb og betydning.

 

Faddere:

I skal vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser, samt hvem der bærer barnet ved dåben til MZ@km.dk

 

I skal også huske at fødselsanmelde og navngive jeres barn

 

Fødselsanmeldelse:

  • Senest 14 dage efter fødslen skal jeres barns fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistod ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelsen. Det gør I ved at kontakte kommunen hvor I bor og få et personnummer til barnet.

  • Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

 

Navngivning:

  • Barnet skal navngives inden det er seks måneder gammelt. Navngivning sker ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

  • I kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside.

 

Mere information:

  • Fødselsregistrering og navngivning på www.borger.dk

  • Om dåb: http://www.km.dk/borgerinformation/daab/

  • Juridisk information om dåben på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114174