Herrestedgaard

 

1. søndag  i advent 2002 tog Toftlund menighed Herrestedgaard i brug som sognegård. Forud var gået en omfattende renovering efter års forberedelse.


Herrestedgaard er en gammel ærværdig bygning fra 1800 tallet og fungerede helt op til omkring 1960 som kombineret kirkekro og landbrugsejendom. Begge dele var afviklet da menighedsrådet overtog ejendommen. Tilbage stod kun foruden hovedbygningen  en enkelt staldbygning med spor efter hesteopstaldning.
 

I løbet af 2002 blev hovedbygningen totalt renoveret og indrettet med stort mødelokale, der kan inddeles i 3 rum samt køkken, depotrum og kontor. I 2004 blev den gamle staldbygning revet ned og gårdspladsen renoveret og anlagt med blomsterbede. Den tilhørende have blev også ordnet, så den i dag fremstår som en velholdt park med plads til udendørs aktiviteter.

 

Herrestedgaard bliver brugt til konfirmandundervisning, minikonfirmander, kirkens børne- og ungdomskor samt voksenkoret Midt Syd Kantori. Derudover er der menighedsrådsmøder og sognemøder af forskellig art som f.eks. spaghettigudstjenester, Danmission kvindekreds, salmesangsaftener etc. Derudover lånes lokalerne ud til møder, der har relation til det kirkelige arbejde. Der holdes ikke private fester ligesom man heller ikke kan låne huset til mindesamvær efter begravelser.

De praktiske foranstaltninger omkring mødevirksomheden (kaffebrygning, bagning, madlavning m.m.)  foretages af frivillige fra sognet. Rengøringen klares af kirkegårdens personale, der også holder udendørs arealerne.
 

Kontoret bruges af organisten og den overenskomstansatte sognepræst.

 

Granitstudene på Herrestedgaard

 

Midt på gårdspladsen på Herrestedgaard ligger der et par granitstude, og kigger på kirken.
 

Det kan umiddelbart synes underligt, at det netop skal være stude, når en kirke anskaffer noget til udsmykning. Men færdes man i anlægget på gårdsplads og have ved Herrestedgaard kommer man naturligt til at tænke på dyr når man står inde på gårdspladsen. Kigger man rundt anes rester af tidligere staldbygninger, hvor der engang har været husdyrhold. Oprindeligt har gården været en af de større ejendomme i området. Frem til 1964 har Herrestedgaard tilmed fungeret som kro over en længere årrække. Beliggenheden har været lige op ad den tidligere oksevej fra Ribe til Åbenrå. I dag ses vejen i form af Herrestedtoft, hvor fortsættelsen mod Geestrup i dag er asfalteret og bruges som en del af cykelstien til Agerskov.
 

Som det ses ligger granitstudene og kigger over på kirken. Måske havde det været mere rigtigt at anbringe studene på kirkegården, for et gammelt sagn fortæller om kirkens placering, at da man begyndte at opføre Toftlund kirke skete det lidt længere vest for den nuværende placering. Men det, som blev bygget op den ene dag, var dagen efter brudt ned! Gode råd var således dyre, og nogle af de ældre bønder blev derfor enige om, at binde to stude sammen og lade dem gå. Kirken skulle så placeres på det sted, hvor de lagde sig til for natten.  Det blev så bag ved 4 gravhøje, hvor kirken ligger i dag. De 2 af gravhøjene kan nogle måske huske har været intakte og ligget lige vest for kirken. De 4 gravhøje er symboliseret ved de 4 buske, der giver ly for den til tider stride vind fra vest.
 

Anskaffelsen af studene har ikke belastet menighedsrådets økonomi, idet granitstuden er anskaffet ved hjælp af private givere. Brødrene Marquardt har givet 500 Kr og Hans Jørgen Clausen, der har været med til at få Herrestedgaard købt og bygget om til sognehus har givet 10.000 Kr. Jørgen Johansen har skænket den der er blevet sidst anskaffet.